ARTYKUŁ

Jolanta B. Zawilska, Łukasz Kacprzak

Ketamina – prototyp szybko działających leków przeciwdepresyjnych
2019-04-30

DOI: 10.32383/farmpol/116256

Depresja jest przewlekłą chorobą psychiczną o złożonej etiologii. Stosowane obecnie leki przeciwdepresyjne charakteryzują się opóźnionym działaniem terapeutycznym, co zwiększa ryzyko prób samobójczych. Znaczny odsetek pacjentów, głównie osób cierpiących na dużą depresję, nie reaguje na leki przeciwdepresyjne. Ponadto, leki przeciwdepresyjne posiadają szeroki wachlarz działań niepożądanych, które w wielu przypadkach prowadzą do przerwania terapii. Powyższe dane wskazują na konieczność poszukiwania nowych antydepresantów o szybszym działaniu, większej skuteczności terapeutycznej i mniejszym spektrum działań niepożądanych. Wyniki badań zgromadzone w okresie ostatnich kilkunastu lat dowodzą, że prototypem takich leków jest ketamina stosowana w niskich, subanestetycznych dawkach. Artykuł omawia działanie przeciwdepresyjne ketaminy, mechanizmy leżące u jego podłoża oraz ograniczenia związane ze stosowaniem leku.
Słowa kluczowe: ketamina, depresja, leki przeciwdepresyjne, neurotransmisja glutamatergiczna, plastyczność synaptyczna.

Ketamine – a prototype of rapidly acting antidepressant drugs

Depression is a chronic psychiatric disorder with a complex etiology. Currently used antidepressant drugs take at least several weeks to achieve a therapeutic response and this lag period increases a risk of suicide attempts. A significant percentage of patients, particularly those diagnosed with major depression, do not respond adequately to the first-line treatment with conventional antidepressants. In addition, antidepressant drugs exert numerous adverse effects that often leads to cessation of the therapy. Therefore, there is an urgent need to develop rapidly acting therapeutics with a better effectiveness and tolerability. Strong evidence, accumulated in recent several years, has shown that ketamine used in low, subanesthetic doses is an effective and fastacting antidepressant for a variety of depressed patients. This survey presents a summary of what is known about the antidepressant action of ketamine, and discusses risks associated with the use of this drug.
Keywords: ketamine, depression, antidepressant drugs, glutamatergic neurotransmission, synaptic plasticity.

© Farm Pol, 2019, 75(4): 175–180

Ketamina – prototyp szybko działających leków przeciwdepresyjnych

108.12 kB | 14 maja 2019