ARTYKUŁ

Michał Jachowicz, Michał Kobylarz, Agnieszka Skowron

Powierzenie zastępstwa kierownika apteki – ochrona interesu pacjenta i farmaceuty w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20.02.2019 r.
2019-07-16

DOI: 10.32383/farmpol/116218

Przedmiotem niniejszego artykułu uczyniono analizę podstaw prawnych powierzania zastępstwa kierownika apteki w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20.02.2019 r., z uwzględnieniem znaczenia prawomocnego orzeczenia dla ochrony interesu pacjentów i farmaceutów oraz wzmocnienia pozycji farmaceuty jako gwaranta ochrony zdrowia publicznego.

Słowa kluczowe: kierownik apteki, powierzenie zastępstwa, kompetencje kierownicze, Prawo farmaceutyczne.

Appointment of the deputy head of the pharmacy – protection of the interests of the patient and the pharmacist in the light of the judgment of the Supreme Administrative Court of 20 February 2019

The aim of this article is to analyse legal regulations determining the appointment of the deputy head of the pharmacy in the light of the judgment of the Supreme Administrative Court of February 20, 2019, taking into account the importance of the final judgment for the protection of the interests of patients and pharmacists and strengthening the position of a pharmacist as a guarantor of public health protection.

Keywords: pharmacy manager, appointment of the deputy head of the pharmacy, managerial competence, Pharmaceutical law.

© Farm Pol, 2019, 75(6): 321–328

Powierzenie zastępstwa kierownika apteki – ochrona interesu pacjenta i farmaceuty w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20.02.2019 r.

100.49 kB | 22 lipca 2019