ARTYKUŁ

Gabriela Osika, Anna Wesołowska

Możliwości opóźniania procesów starzenia się skóry z wykorzystaniem wybranych substancji leczniczych
2019-08-12

DOI: 10.32383/farmpol/116120

Starzenie się jest procesem związanym z wieloma nieestetycznymi zmianami zachodzącymi w wyglądzie zewnętrznym i funkcjonowaniu skóry. To proces, który może wpływać na obniżenie jakości życia i stopień samoakceptacji. Wśród wielu substancji wykazujących korzystne działanie opóźniające procesy starzenia się skóry, najbardziej efektywne i częste w stosowaniu, są: toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, kwasy organiczne, związki o budowie peptydowej oraz witaminy A, E i C. Ponadto, roślinne komórki macierzyste są wykorzystywane w celu opóźniania fizjologicznych procesów starzenia się skóry. Powyżej wymienione substancje wykorzystywane są do redukcji i wypełnienia zmarszczek o różnej etiologii powstawania. Toksynę botulinową uznaje się za remedium na zmarszczki mimiczne, natomiast kwas hialuronowy i kwasy organiczne – na zmarszczki wywołane fotostarzeniem się skóry. Peptydy biomimetyczne stanowią alternatywę dla toksyny botulinowej, skutecznie wygładzają zmarszczki mimiczne i zapobiegają powstawaniu nowych. Komórki macierzyste pochodzenia roślinnego pobudzają komórki organizmu do szybszej regeneracji oraz zapewniają właściwe nawilżenie skóry. Dzięki łatwej penetracji przez warstwy naskórka stymulują włókna kolagenowe i zwiększają elastyczność komórek skóry właściwej. Witaminy A, E i C są substancjami wykazującymi widoczne działanie odmładzające i opóźniające procesy starzenia się skóry związane przede wszystkim z fotouszkodzeniami.
Słowa kluczowe: starzenie się skóry, substancje przeciwstarzeniowe, toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, witaminy antyoksydacyjne.

Possibilities of delaying skin aging processes with the use of selected medicinal substances

Aging is a process associated with the occurrence of many unsightly changes in the external appearance and functioning of the skin. It is a process that can affect the quality of life and self-acceptance. Among the many substances showing a beneficial action delaying skin aging processes, the most effective action have compounds such as botulinum toxin, hyaluronic acid, organic acids, peptides, and vitamins A, E and C. In addition, plant stem cells are used to delay physiological processes of skin aging. These substances are used to reduce and filling wrinkles with different etiology of formation. Botulinum toxin is a remedy for mimic wrinkles, while hyaluronic acid and organic acids – for wrinkles caused by photo-aging. Biomimetic peptides which are an alternative to botulinum toxin, effectively smoothen mimic wrinkles and prevent the formation of new ones. Plant stem cells stimulate organism cells to faster regeneration and provide proper skin hydration. Thanks to easy penetration through epidermal layers, they stimulate collagen fibers and increase elasticity in the dermis. Vitamins A, E and C are substances that evoke visible rejuvenating and anti-aging effects mostly related to photodamage.
Keywords: skin aging, anti-aging substances, botulinum toxin, hyaluronic acid, antioxidant vitamins.

© Farm Pol, 2019, 75(7): 369–376

 

Możliwości opóźniania procesów starzenia się skóry z wykorzystaniem wybranych substancji leczniczych

104.79 kB | 30 grudnia 2019