ARTYKUŁ

Mirosław Malec

Monakolina K – naturalna statyna
2019-08-12

DOI: 10.32383/farmpol/116119

Hipercholesterolemia i podwyższone stężenia homocysteiny są związane z ryzykiem sercowo-naczyniowym. Badania epidemiologiczne wykazały bezpośrednią korelację między lipoproteiną o niskiej gęstości (LDL) a ryzykiem miażdżycy tętnic i zawału mięśnia sercowego. Czerwony ryż drożdżowy jest rodzajem sfermentowanego ryżu. Jest używany od wieków w medycynie ze względu na bardzo dobre właściwości prozdrowotne. Czerwony ryż drożdżowy powstaje w wyniku fermentacji białego ryżu i grzyba pleśniowego Monascus purpureus. Czerwone barwniki, aromaty, a zwłaszcza składniki, takie jak monakoliny, występują w ilości zależnej od warunków fermentacji. Czerwony ryż drożdżowy zawiera związek monakolinę K – składnik aktywny o strukturze podobnej do leków na receptę, które obniżają poziom cholesterolu, takich jak lowastatyna. Badania wykazały również inne korzystne efekty, od zmniejszonego wzrostu komórek rakowych do poprawy poziomu cukru we krwi i poziomu insuliny. Obecnie czerwony ryż drożdżowy jest powszechnie sprzedawany jako suplement bez recepty w celu pomocy w kontrolowaniu cholesterolu i poprawie ogólnego stanu zdrowia.
Słowa kluczowe: monakolina K, fermentowany czerwony ryż, statyny, hipercholesterolemia.

Monacolin K – a natural statin

Hypercholesterolemia and elevated homocysteine levels are associated with cardiovascular risk. Epidemiological studies have demonstrated a direct correlation between low-density lipoprotein (LDL) and the risk of atherosclerosis and myocardial infarction. Red yeast rice is a type of fermented rice. It has been used for centuries in medicine due to its excellent health benefits. Red yeast rice is produced by the fermentation of white rice and the fungus Monascus purpureus. Red dyes, flavors, and especially ingredients, such as monacolins, are present in an amount depending on the fermentation conditions. The red yeast rice contains the compound monacolin K – an active part with a structure similar to prescription drugs that lower cholesterol, such as lovastatin. Studies have also shown other beneficial effects, from the reduced growth of cancer cells to improving blood sugar levels and insulin levels. Currently, red yeast rice is widely sold as a non-prescription supplement to help control cholesterol.
Keywords: monacolin K, red yeast rice, statins, hypercholesterolemia.

© Farm Pol, 2019, 75(7): 365–368

Monakolina K – naturalna statyna

136.57 kB | 30 grudnia 2019