ARTYKUŁ

Natalia Susłowska, Dominika Polakowska, Sara Kowalska, Magdalena Matczak, Aleksandra Chlebowska, Agnieszka Zimmermann

Badanie przestrzegania prawa pacjenta do poufności w aptekach ogólnodostępnych w Polsce
2019-08-31

DOI: 10.32383/farmpol/116116

Farmaceuci należą do grupy zawodów zaufania publicznego, które są zobligowane do dochowania dyskrecji zawodowej. Niestety technicy farmaceutyczni nie są związani takim obowiązkiem ustawowym. Tymczasem pacjent w aptece ujawnia swoje często intymne tajemnice.

Problematyka właściwego zagwarantowania prywatności pacjenta podczas korzystania z usług farmaceutycznych jest w Polsce rzadko poruszana. Dlatego też przeprowadzono badanie mające na celu oszacowanie poziomu przestrzegania prawa pacjenta do poszanowania prywatności podczas świadczenia usług farmaceutycznych w aptekach ogólnodostępnych w Polsce. Zastosowanym narzędziem była anonimowa ankieta, którą wypełniło 178 pracowników aptek ogólnodostępnych, zarówno magistrów farmacji, jak i techników farmaceutycznych.

Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że przedstawiciele personelu aptecznego powinni zwracać większą uwagę na prawo pacjenta do prywatności. Dodatkowo warunki panujące w polskich aptekach wymagają zmiany i dostosowania tak, aby zapewnić pacjentom większy poziom intymności podczas konsultacji farmaceutycznych.

Słowa kluczowe: poufność, prywatność, prawa pacjenta, apteka ogólnodostępna, farmaceuta.

© Farm Pol, 2019, 75(8): 411–418

Badanie przestrzegania prawa pacjenta do poufności w aptekach ogólnodostępnych w Polsce

467.88 kB | 16 września 2019