ARTYKUŁ

Marta Karkoszka, Izabela Kufel, Artur Beberok, Dorota Wrześniok

Pamięć i koncentracja: wiedza i stosowanie środków wspomagających proces nauki wśród studentów
2019-08-31

DOI: 10.32383/farmpol/116115

Kawa, napoje energetyzujące i suplementy diety są produktami szeroko rozpowszechnionymi na polskim rynku. Popularność stosowania tych produktów wśród studentów w okresie wzmożonej nauki sprawiła, że celem niniejszego badania ankietowego stała się ocena ich wiedzy na temat zażywanych środków. W ankiecie wzięło udział 394 studentów, z czego 250 osób stanowili studenci uczelni medycznych (grupa A), a z uczelni niemedycznych (grupa B) w badaniu wzięły udział 144 osoby.

Wspomaganie się kawą podczas nauki deklaruje około 65% studentów uczelni medycznych i 45% studentów uczelni niemedycznych. 50% respondentów obu grup deklaruje łączne stosowanie wielu produktów których składnikiem jest kofeina, z czego 21% osób doświadczyło wystąpienia działań niepożądanych. Jedynie około 15% ankietowanych zna prawidłowy skład napojów funkcjonalnych. Wyniki badań wskazują, iż pomimo posiadania przez studentów podstawowej wiedzy na temat stosowanych produktów, powinno się poszerzyć posiadaną wiedzę na temat ich dokładnego działania.

Słowa kluczowe: kawa, napoje energetyzujące, suplementy diety, studenci.

Memory and concentration: knowledge and application of measures supporting the learning process among students

Coffee, energy drinks and dietary supplements have been present on the marketplace for many years. Common usage of these products among students, defines the aim of this survey study. The study involves 394 students. The samples were differentiated for medical (A) 250 and non-medical (B) 144. In the questionnaire, we asked about the usage of caffeine products before exams and mixing them. The results show that 65% of the A-group and 45% of B-group respondents drink coffee during studying. 50% students of each group mix coffee with other products to improved concentration. 21% of students have experienced side effects after using these products. Only about 15% students of each groups know right composition of energy drinks. 50% respondents think medical education is fundamental for appropriate usage of these products. The analysis point out that students should be more educated on caffeine side effects.

Keywords: coffee, energy drinks, dietary supplements, students.

© Farm Pol, 2019, 75(8): 419–425

Pamięć i koncentracja: wiedza i stosowanie środków wspomagających proces nauki wśród studentów

860.46 kB | 16 września 2019