ARTYKUŁ

Agata Walkowiak, Marcin Kozłowicz, Agnieszka Pozorska, Joanna Zielinska, Bogumiła Kupcewicz

Morwa biała (Morus alba) jako naturalne źródło związków o działaniu przeciwcukrzycowym
2019-08-31

DOI: 10.32383/farmpol/116114

Cukrzyca typu 2 staje się coraz powszechniejszym schorzeniem nie tylko na świecie, ale także w Polsce. Morwa biała jest obiecującym surowcem roślinnym, który może stanowić wsparcie leczenia farmakologicznego cukrzycy, niestety brak wiedzy na temat dokładnego składu chemicznego i mechanizmu działania, stanowi poważne utrudnienie i uniemożliwia jej zastosowanie w formie leku. Celem niniejszego opracowania było podsumowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej roli trzech grup substancji aktywnych morwy białej (alkaloidów, przeciwutleniaczy oraz polisacharydów) w możliwości leczenia cukrzycy typu 2. Związki zawarte w surowcu wykazują wiele mechanizmów działania przeciwcukrzycowego. 1-deoksynojirimycyna - alkaloid obecny w ekstraktach liści i owoców morwy białej wykazuje działanie hamujące α-glukozydazę, polisacharydy wyekstrahowane z liści morwy białej mogą efektywnie zmniejszać hiperglikemię poprzez hamowanie apoptozy komórek β, a przeciwutleniacz oksyresweratrol zwiększa transkrypcję transportera glukozy (GLUT2)..

Słowa kluczowe: Morwa biała, 1-deoksynojirimycyna, polisacharydy, działanie przeciwcukrzycowe.

White Mulberry (Morus alba) as a natural source of antidiabetic compounds

Type 2 diabetes is becoming an increasingly common disease not only in the world but also in Poland. White mulberry is a promising plant material that can support pharmacological treatment of diabetes, unfortunately the lack of knowledge about the exact chemical composition and mechanism of action is a serious impediment and prevents its use in the form of medicine. The purpose of this study was to summarize the current knowledge about the role of three groups of white mulberry active substances (alkaloids, compounds with antioxidant properties and polysaccharides) in the treatment of type 2 diabetes. The compounds contained in the raw material have many mechanisms of antidiabetic action. 1-deoxynojirimycin - the alkaloid present in white mulberry leaf and fruit extracts has an α-glucosidase inhibitory effect, polysaccharides extracted from white mulberry leaves can effectively reduce hyperglycemia by inhibiting β cell apoptosis, and the antioxidant oxyresveratrol increases transcription of the glucose transporter (GLUT2).

Keywords: White mulberry, 1-deoxynojirimycin, polysaccharides, anti-diabetic effect.

© Farm Pol, 2019, 75 (8): 426–430

Morwa biała (Morus alba) jako naturalne źródło związków o działaniu przeciwcukrzycowym

153.21 kB | 16 września 2019