ARTYKUŁ

Mirosław Malec

Właściwości przeciwnowotworowe kurkuminy
2019-08-31

DOI: 10.32383/farmpol/116113

Kurkumina to substancja otrzymywana z korzenia rośliny Curcuma longa. Jest głównym składnikiem przyprawy curry powszechnie stosowanej w kuchni azjatyckiej. Kurkumina, która od tysięcy lat odgrywa ważną rolę w tradycyjnych indyjskich i chińskich lekach, od kilku lat stanowi centrum zainteresowania badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie leczenia raka. Badania laboratoryjne przyniosły pewne korzystne wyniki, w szczególności w odniesieniu do właściwości przeciwutleniających, przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych kurkuminy. W rezultacie istnieje znaczne zainteresowanie opracowaniem chemioterapii adiuwantowej w celu zwiększenia skuteczności obecnie dostępnych metod leczenia, co może pozwolić na zmniejszenie skutków ubocznych i toksyczności bez narażania skuteczności terapeutycznej. Kurkumina jest jedną z takich potencjalnych substancji, a niniejsza praca przedstawia przegląd aktualnych danych in vitro i in vivo potwierdzających jej aktywność terapeutyczną w różnych rodzajach raka, a także niektóre z wyzwań związanych z kurkuminą jako pomocniczym środkiem chemioterapeutycznym.

Słowa kluczowe: kurkumina, kurkuma, rak, medycyna naturalna.

Anticancer properties of curcumin

Curcumin is a substance obtained from the root of the Curcuma longa plant; it is the main ingredient of the curry spice commonly used in Asian cuisine. Curcumin, which has been playing an essential role in traditional Indian and Chinese medicines for thousands of years, has been the focus of scientific research for several years, especially in the field of cancer treatment. Laboratory tests have yielded some favorable results, in particular about the antioxidant, anti-inflammatory and anticancer properties of curcumin. As a result, there is considerable interest in the development of adjuvant chemotherapy to increase current treatments, which may reduce side effects and toxicity without compromising therapeutic efficacy. Curcumin is one such potential substance, and this work provides an overview of current in vitro and in vivo data confirming its therapeutic activity in various types of cancer, as well as some of the challenges associated with curcumin as an adjuvant chemotherapeutic agent.

Keywords: curcumin, turmeric, cancer, natural medicine.

© Farm Pol, 2019, 75(8): 431–436

Właściwości przeciwnowotworowe kurkuminy

105.46 kB | 16 września 2019