ARTYKUŁ

Piotr Włodek Górski

Niespektakularny, ale rzetelnie aptekarski wkład w Niepodległą (1918–1939)
2019-08-31

DOI: 10.32383/farmpol/116111

An unspectacular, but reliable pharmacists contribution to the independence of Poland (1918–1939). Review of the book "Pharmaceutical Roads to Freedom".

© Farm Pol, 2019, 75(8): 444–450

Niespektakularny, ale rzetelnie aptekarski wkład w Niepodległą (1918–1939)

82.92 kB | 16 września 2019