ARTYKUŁ

Paweł Kozielewicz, Konrad Owczarek, Joanna J. Sajkowska‑Kozielewicz

Receptory Klasy F GPCR – aktywacja i farmakologia
2019-08-31

DOI: 10.32383/farmpol/116110

W artykule omówiono w zarysie charakterystykę receptorów sprzężonych z białkami G (ang. GPCRs), w tym określanych  jako „nieklasyczne”, receptorów z Klasy F (ang. Frizzleds). Scharakteryzowano mechanizm aktywacji tych białek, który cechuje się zmianami konformacyjnymi wywołanymi przez wiązanie się agonisty i modulatora wewnątrzkomórkowego – podjednostki α białka G. Receptory rodziny Frizzleds posiadają wiele cech identycznych jak klasyczne GPCR, np. Klasy A. Dowodem są najnowsze badania, w których zastosowano biofizyczne metody rezonansu energetycznego. Zważywszy, że GPCRs są najważniejszą grupą celów dla substancji leczniczych, kolejne badania nad receptorami z Klasy F powinny zmierzać w kierunku otrzymania niskocząsteczkowych ligandów mogących być np. antagonistami dla zmutowanych receptorów, które występują w komórkach nowotworowych..

Słowa kluczowe: GPCR, Frizzled, BRET, FRET, białko G, model trzeciorzędowy, SMO.

Class F GPCR – activation mechanism and pharmacology

In the review, we characterize G protein-coupled receptors (GPCRs). These proteins are targeted by approximately 35% of currently marketed drugs. Here, we focus on Class F receptors (Frizzleds, FZDs). First, we describe the ternary complex model that defines activation mechanism shared among different receptor classes. Next, we summarize the recent progress that has been made in the Class F research using resonance energy transfer-based tools. We demonstrate that these efforts corroborate the idea that Class F receptors are indeed GPCRs. Given the clinical significance of GPCRs, medicinal chemistry strategies are now required to unravel the full therapeutic potential of targeting FZDs pharmacologically.

Keywords: GPCR, Frizzled, BRET, FRET, G protein, ternary complex model, SMO.

© Farm Pol, 2019, 75(8): 451–456

Receptory Klasy F GPCR – aktywacja i farmakologia

322.31 kB | 16 września 2019