ARTYKUŁ

Milena Blachel, Joanna Górka-Dynysiewicz, Ewa Żurawska-Płaksej, Dagmara Kłopotowska

Witamina D – sprzymierzeniec w walce z nowotworami
2019-08-31

DOI: 10.32383/farmpol/116109

Główną funkcją witaminy D jest utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia i fosforu we krwi, a jej niedobór jest zwykle związany z chorobami układu szkieletowego. Badania ostatnich lat dostarczają dowodów łączących status witaminy D i jej suplementacji z chorobami nowotworowymi. W badaniach laboratoryjnych i epidemiologicznych wykazano, że poziom witaminy D może mieć bezpośredni wpływ na komórki nowotworowe – wpływać na ich wzrost oraz przebieg leczenia. Artykuł analizuje związek między witaminą D a nowotworami, jak również przedstawia aktualne wytyczne dla jej przyjmowania.

Słowa kluczowe: witamina D, przeciwnowotworowe działanie, suplementacja.

© Farm Pol, 2019, 75(8): 457–463

Witamina D – sprzymierzeniec w walce z nowotworami

318.82 kB | 16 września 2019