ARTYKUŁ

Maciej Nowak, Artur Owczarek, Bożena Karolewicz, Anna Wiela‑Hojeńska

Identyfikacja obszaru usług świadczonych przez farmaceutę klinicznego w opiece nad pacjentem pediatrycznym
2019-08-31

DOI: 10.32383/farmpol/116108

Interdyscyplinarna współpraca zawodów medycznych w opiece nad pacjentem została wskazana jako niezbędna we wspólnym dokumencie Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej i Światowego Zgromadzenia Medycznego „Relacje między lekarzami i farmaceutami w terapii medycznej”. Dostępna literatura podkreśla rolę farmaceuty klinicznego na oddziałach klinicznych, takich jak pediatryczne oddziały intensywnej opieki kardiologicznej lub pediatryczne oddziały nefrologii i onkologii dziecięcej. W pracy podsumowano literaturę dotyczącą najważniejszych możliwości i korzyści związanych z klinicznym zaangażowaniem farmaceuty w opiekę nad pacjentem pediatrycznym. Omówione w artykule regulacje prawne w zakresie działalności farmaceutów w Polsce wymagają uzupełnienia i sprecyzowania najważniejszych aktów prawnych związanych z prawem farmaceutycznym i usługami opieki zdrowotnej. Zmiany powinny doprowadzić do wyjaśnienia nowych obowiązków i wspierać kształtowanie nowego statusu zawodowego farmaceutów klinicznych zatrudnionych w szpitalach, w celu zapewnienia opieki w grupie pacjentów pediatrycznych.

Słowa kluczowe: farmaceuci kliniczni, farmaceuta pediatryczny, farmaceutyczna opieka pediatryczna, opieka farmaceutyczna, prawo farmaceutyczne.
© Farm Pol, 2019, 75 (8): 464–472

Identyfikacja obszaru usług świadczonych przez farmaceutę klinicznego w opiece nad pacjentem pediatrycznym

124.06 kB | 16 września 2019