ARTYKUŁ

Michał Abendrot, Piotr Merks, Urszula Kalinowska-Lis

Opieka farmaceutyczna – witaminy i minerały, informacje niezbędne farmaceucie w prawidłowej opiece nad pacjentem
2019-10-03

DOI: 10.32383/farmpol/116065

Preparaty mineralno-witaminowe są niezwykle często poszukiwane przez pacjentów i w znaczącej większości są one dostępne bez recepty. Powszechność suplementacji stwarza wysokie ryzyko interakcji z lekami. Nieoceniona wydaje się pomoc farmaceuty w zidentyfikowaniu interakcji leków z preparatami w celu zminimalizowanie ich niekorzystnego wpływu na zdrowie i życie pacjenta. Niniejszy artykuł stanowi omówienie najważniejszych witamin i składników mineralnych, jak również przegląd preparatów mineralno-witaminowych wraz z uwzględnieniem najważniejszych interakcji zachodzących z ich udziałem.
Słowa kluczowe: witaminy, minerały, interakcje lekowe, opieka farmaceutyczna.

Pharmaceutical care – vitamins and minerals, crucial information for the pharmacist in proper patient care

Mineral and vitamin preparations are extremely often sought after by patients and in the vast majority they are available without a prescription. The prevalence of supplementation creates a high risk of drug interactions. The pharmacist’s help seems to be invaluable in identifying drug-drug interactions to minimize their adverse effects on the patient’s health and life. This article is a discussion of the most important vitamins and minerals, as well as a review of mineral and vitamin preparations, including the most important interactions that occur with them.
Keywords: vitamins, minerals, drug interaction, pharmaceutical care.

© Farm Pol, 2019, 75 (9): 510–518

Opieka farmaceutyczna – witaminy i minerały, informacje niezbędne farmaceucie w prawidłowej opiece nad pacjentem

176.42 kB | 17 października 2019