ARTYKUŁ

Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Weronika Guzenda, Patrycja Targosz, Joanna Karolewska-Szalbierz, Magdalena Ratajczak, Arleta Matschay

Opinia studentów farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na temat praktyk wakacyjnych po III roku w aptece ogólnodostępnej
2019-10-03

DOI: 10.32383/farmpol/116062

Wstęp. Celem praktyki po trzecim roku jest zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania apteki ogólnodostępnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wykonaniem leków recepturowych oraz kształtowanie i utrwalanie cech wymaganych w zawodzie farmaceuty.
Cel. Weryfikacja opinii studentów dotyczącej przebiegu praktyk po 3 roku studiów.
Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone wśród 119 studentów kierunku farmacja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, po ukończeniu 3 roku studiów, po praktykach odbytych w aptekach ogólnodostępnych. Ankiety wypełniane były od lipca do września 2018r.
Wyniki: 71.4% studentów oceniło organizację praktyki wakacyjnej jako bardzo dobrą. Apteki najczęściej wyposażone były w wagę elektroniczną (99.2%) i mikser (81.5%). Spośród wykonanych leków recepturowych przeważały maści i roztwory do użytku zewnętrznego. 87.4% studentów uznało, że praktyki pozwoliły na zwiększenie  umiejętności w zakresie wykonywania preparatów, a ich ocena przygotowania do samodzielnego wytwarzania wzrosła z 3.6 do 4.7.
Wnioski: Studenci potwierdzili, że praktyki zwiększyły ich kompetencje w zakresie wykonywania leków recepturowych.
Słowa kluczowe: praktyki, apteka ogólnodostępna, receptura apteczna.
 
Opinion of pharmacy students from the Poznan University of Medical Sciences about holiday practices after the 3rd year in a community pharmacy
Introduction: The goal of the internship after the third year is to familiarize students with the principles of functioning of a pharmacy, with particular emphasis on issues related to the preparation of prescription drugs.
Aim: Verify students’ opinions on the tenor of internships after the 3rd year of study.
Material and methods: The study was conducted among 119 pharmacy students from the Poznan University of Medical Sciences, after apprenticeships in pharmacies. The surveys were completed from July to September 2018. Results: 71.4% of students rated the organization of internships in a pharmacy as very good. Pharmacies were most often equipped with electronic scales (99.2%) and mixer (81.5%). Of the prescription drugs made, ointments and solutions for external use predominated. 87.4% of students said that internships increased their skills in making preparations, and their assessment of preparation increased from 3.6 to 4.7.
Conclusions: The students agreed that the internships increased their competence in the field of prescription drugs.
Keywords: practice, community pharmacy, pharmaceutical compounding.

© Farm Pol, 2019, 75 (9): 490–494

Opinia studentów farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na temat praktyk wakacyjnych po III roku w aptece ogólnodostępnej

459.31 kB | 17 października 2019