ARTYKUŁ

Joanna Ronowicz

Narzędzia budowania wiedzy o procesie wytwarzania produktu leczniczego w myśl koncepcji Quality by Design
2019-11-30

DOI: 10.32383/farmpol/115753

Zmiana podejścia do problemu zapewnienia jakości w farmacji przemysłowej (koncepcja QbD, strategia PAT), ukierunkowanie na poprawę jakości produktu leczniczego poprzez redukcję zmienności w procesie wytwarzania wymusza użycie efektywnych narzędzi budowania wiedzy o procesie i produkcie. Ciągłe monitorowanie procesu wytwarzania wymaga zastosowania zaawansowanych, często nieinwazyjnych, metod analizy instrumentalnej, które generują ogromną liczbę danych procesowych. Ich efektywna analiza i interpretacja jest możliwa dzięki metodom chemometrycznym. Odpowiednie algorytmy chemometryczne pozwalają wykryć zależności przyczynowo-skutkowe między właściwościami użytych surowców, parametrami procesu a jakością produktu leczniczego. Wykryte zależności przekładają się na trafne i racjonalnie uzasadnione decyzje technologiczne, prowadzące do optymalizacji procesu wytwarzania oraz poprawy jakości produktu leczniczego.

Efektywne budowanie wiedzy o procesie i produkcie w ramach koncepcji QbD jest możliwe przy użyciu nieinwazyjnych metod analizy instrumentalnej generujących dane procesowe, których dogłębna analiza i interpretacja jest możliwa z wykorzystaniem odpowiednich algorytmów chemometrycznych.

Słowa kluczowe: koncepcja Quality by Design, chemometria, zarządzanie jakością.

© Farm Pol, 2019, 75 (11): 648–655

Narzędzia budowania wiedzy o procesie wytwarzania produktu leczniczego w myśl koncepcji Quality by Design

231.49 kB | 29 grudnia 2019