ARTYKUŁ

Piotr Szynkaruk, Marek Wesołowski

Analiza termomechaniczna i termiczna analiza dielektryczna w farmacji
2019-11-30

DOI: 10.32383/farmpol/115750

Metody analizy termicznej, przede wszystkim różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) i analiza termograwimetryczna (TGA), odgrywają istotną rolę w badaniu przemian fazowych oraz degradacji, jakim ulegają aktywne składniki farmaceutyczne (APIs), substancje pomocnicze i produkty farmaceutyczne podczas ogrzewania lub chłodzenia. W okresie ostatnich XX lat pojawia się jednak coraz więcej publikacji wskazujących na potencjalną użyteczność w technologii stałych postaci leku innych metod analizy termicznej, takich jak analiza termomechaniczna (TMA), dynamiczna analiza mechaniczna (DMA) i analiza dielektryczna (DEA). Z związku z tym, celem niniejszej pracy jest przedstawienie krótkiej charakterystyki tych metod wraz z ilustracją na przykładach ich potencjalnego zastosowania w farmacji.

Słowa kluczowe: aktywne składniki farmaceutyczne, analiza termomechaniczna, dynamiczna analiza mechaniczna, analiza dielektryczna.

© Farm Pol, 2019, 75 (11): 633–637

Analiza termomechaniczna i termiczna analiza dielektryczna w farmacji

87.60 kB | 29 grudnia 2019