ARTYKUŁ

Eliza Wolska, Monika Gajewska, Małgorzata Sznitowska

Trudności w sporządzaniu recepturowych kropli do oczu z cyklosporyną A
2019-11-30

DOI: 10.32383/farmpol/115751

Cyklosporyna A jest skuteczna w leczeniu wielu chorób oczu, takich jak choroby immunologiczne i zapalne rogówki, spojówki czy naczyniówki. Jest również stosowana w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu rogówki i leczeniu zespołu suchego oka. Preferowane jest miejscowe podanie cyklosporyny bezpośrednio do oka, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Ze względu na ograniczoną dostępność gotowych kropli do oczu z cyklosporyną, zwłaszcza w wyższym stężeniu (0,5–2%), w aptekach szpitalnych i ogólnodostępnych sporządzane są recepturowe krople do oczu z wykorzystaniem roztworu do wstrzykiwań lub roztworu doustnego jako źródła cyklosporyny. Niniejszy artykuł stanowi przegląd różnych metod sporządzania recepturowych kropli do oczu z preparatów handlowych cyklosporyny, z omówieniem ich zalet i ograniczeń, jak również zawiera wskazówki dotyczące właściwego postępowania przy sporządzaniu takich kropli.

Słowa kluczowe: Cyklosporyna A, krople do oczu, wykorzystanie leków gotowych.

© Farm Pol, 2019, 75 (11): 623–632

Trudności w sporządzaniu recepturowych kropli do oczu z cyklosporyną A

131.36 kB | 30 grudnia 2019