ARTYKUŁ

Anna Górska, Krzysztof Niwiński, Renata Jachowicz

Nowe rozwiązania technologiczne w aspekcie miejscowego i doustnego podania resweratrolu
2019-11-30

DOI: 10.32383/farmpol/115747

Resweratrol (3,4',5-trihydroksystilben) jako substancja o szerokim spektrum aktywności biologicznej stanowi przedmiot wielokierunkowego zainteresowania. Obecnie stosowany jest jako suplement diety oraz składnik kosmetyków o przeciwstarzeniowym działaniu, jednak najnowsze wyniki badań wskazują możliwość rozszerzenia zakresu terapeutycznego resweratrolu m.in. o pielęgnacje ran. Wielokierunkowe działanie farmakodynamiczne, przy jednocześnie trudnej rozpuszczalności w wodzie i niskiej biodostępności rozszerza problematykę badawczą o poszukiwanie nowych form leku zapewniających uzyskanie optymalnego efektu terapeutycznego. Szczególnie obiecujące są układy przeznaczone do aplikacji na skórę, jakkolwiek ciekawa jest też propozycja formulacji do podania drogą doustną. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat właściwości i zakresu stosowania resweratrolu, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań technologicznych w formie liposomów, nanoemulsji, nanokryształów, nanocząstek lipidowych czy materiałów opatrunkowych pod kątem jego miejscowego i doustnego podania.

Słowa kluczowe: resweratrol, polifenole, nośniki leku, gojenie ran, miejscowe podanie.

© Farm Pol, 2019, 75 (11): 599–604

 

Nowe rozwiązania technologiczne w aspekcie miejscowego i doustnego podania resweratrolu

113.30 kB | 29 grudnia 2019