ARTYKUŁ

Dominika Grabowska, Magdalena Łęga, Karolina Kaźmierczak Siedlecka

Znaczenie mikrobiomu jelitowego, suplementacji i leczenia dietetycznego w profilaktyce i leczeniu zespołu policystycznych jajników
2020-09-07

Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest jedną z najczęstszych endokrynopatii w wieku rozrodczym, której główną przyczyną jest występowanie zaburzeń miesiączkowania oraz niepłodności u kobiet. Szacuje się, że PCOS dotyka od 10 do 18% kobiet. Prawidłowa diagnoza PCOS jest często trudna do ustalenia, ze względu na zróżnicowany obraz kliniczny i nietypowe objawy. Istnieją liczne dowody naukowe wskazujące na działanie mikrobioty jelitowej flory bakteryjnej na nieprawidłowości ze strony układu płciowego. Odkrycie to stało się pomocne w leczeniu, ponieważ mikrobiota jelitowa i jej metabolity posiadają zdolność do regulowania aktywacji ścieżki szlaku zapalnego. Postępowanie żywieniowe w zespole policystycznych jajników powinno być dostosowane indywidualnie do pacjentki oraz występujących objawów. Leczenie PCOS powinno opierać się na produktach zbożowych z pełnego przemiału, bogatych w błonnik, białko pochodzenia roślinnego oraz o niskim indeksie glikemicznym. Równie istotne jest ograniczenie spożycia tłuszczów typu trans czy produktów utwardzonych przemysłowo. Dodatkowa suplementacja witaminami (B6, B12, A, C, D i E) oraz składnikami mineralnymi (kwas foliowy, magnez, żelazo) dobierana indywidualnie do pacjentki, przyniesie pozytywne wyniki dietoterapii. Stosowanie odpowiedniej, zbilansowanej diety wraz ze zwiększeniem aktywności fizycznej, korzystnie wpłynie na utrzymanie masy ciała oraz poprawę samopoczucia, jak i doprowadzi do zmniejszenia objawów występujących w PCOS.

Słowa kluczowe: mikrobiom jelitowy, suplementacja, dietoterapia, zespół policystycznych jajników, leczenie.

© Farm Pol, 2020, 76(7): 381–387

 

The importance of the intestinal microbiome, supplementation and dietary treatment in the prevention and treatment of polycystic ovary syndrome

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrinopathies of reproductive age, the main cause of which is menstrual disorders and female infertility. It is estimated that PCOS affects 10-18% of women. Diagnostics of the PCOS team includes an ultrasound examination (USG) of the abdominal cavity showing characteristic changes, such as enlargement of the ovaries, the protein coat or the occurring follicles. In women diagnosed with PCOS, comorbidities such as insulin resistance, glucose intolerance, type 2 diabetes, thyroid disease, obesity, and lipid disorders. Therefore, it is best to perform additional tests broadening the clinical picture, i.e. glucose-insulin curve (fasting glucose, fasting insulin, HOMA-IR index), thyroid panel (TSH, FT3, FT4, anti TPO, anti TG and 25 (OH) D3) and lipid profile (HDL, LDL, total cholesterol, triglycerides). The correct diagnosis of PCOS is often difficult to establish due to the varied clinical picture and unusual symptoms. There is ample scientific evidence that the microbiota of the gut microbiota works on abnormalities in the reproductive system. This finding proved helpful in treatment because the gut microbiota and its metabolites have the ability to regulate the activation of the inflammatory pathway. Nutritional management in polycystic ovary syndrome should be tailored to the individual patient and the symptoms. Treatment of PCOS should be based on wholemeal grain products, rich in fiber, plant-based protein and with a low glycemic index. It is equally important to limit the consumption of trans fats or industrially hardened products. Additional supplementation with vitamins (B6, B12, A, C, D and E) and minerals (folic acid, magnesium, iron) selected individually for the patient and taking into account age, body weight, insulin resistance, procreation status, as well as additional medications taken, will bring positive results from diet therapy. will bring positive results of diet therapy. The use of an appropriate, balanced diet with increased physical activity will have a positive effect on maintaining body weight and improving well-being, and will reduce the symptoms occurring in PCOS.

Keywords: intestinal microbiome, supplementation, diet therapy, polycystic ovary syndrome, treatment.

© Farm Pol, 2020, 76(7): 381–387

 


 

 

Znaczenie mikrobiomu jelitowego, suplementacji i leczenia dietetycznego w profilaktyce i leczeniu zespołu policystycznych jajników

511.93 kB | 8 września 2020