ARTYKUŁ

Agata Tadeja

Narkotyki w terapii. LSD, MDMA, marihuana, psylocybina, dopalacze i ich potencjał we współczesnej medycynie
2020-09-28

Badania dotyczące wykorzystywania narkotyków w terapii zostały niemal całkowicie zahamowane i zdelegalizowane po 1971 r., po przyjęciu Konwencji o substancjach psychotropowych. Wcześniejsze badania, choć z dzisiejszego punktu metodologicznie niepoprawne, wskazywały na pewien potencjał substancji takich jak: dietyloamid kwasu D-lizergowego, 3,4-metylenodioksymetamfetamina, marihuana czy psylocybina w terapii. Aktualnie podejmuje się próby analiz wpływu narkotyków na różne schorzenia. Terapia z użyciem psylocybiny wydaje się obiecująca w przypadku chorych z zaburzeniami związanymi z lękiem, depresją oraz nadużywaniem substancji. Analogicznie, zastosowanie dietyloamidu kwasu D-lizergowego u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową czy u osób uzależnionych, przyniosło efekty. 3,4-Metylenodioksymetamfetamina może znaleźć zastosowanie w terapii pacjentów z zespołem stresu pourazowego czy z lękiem społecznym, u których inne metody leczenia nie są efektywne. Stosowanie Cannabis sativa L. w różnych formach w lecznictwie ma szerokie zastosowanie w leczeniu: zespołu stresu pourazowego, epilepsji, bólu neuropatycznego czy licznych schorzeń dermatologicznych. Bogatym źródłem substancji mających potencjalne działanie lecznicze mogą być tzw. dopalacze, mimikujące działanie klasycznych narkotyków. Mnogość pojawiających się na rynku substancji tego typu powoduje, że trudnym staje się oszacowanie ich działania. Jednak opierając się na ich strukturze molekularnej oraz raportach użytkowników, część z nich wydaje się mieć interesujące dla współczesnej medycyny właściwości (wspomaganie odchudzania czy redukowanie lęków). Wyzwanie stanowi jednoznaczne ustalenie, czy stosowanie narkotyków w rutynowej terapii może być bezpieczne dla pacjenta i jednocześnie odpowiednio skuteczne. Niezbędne jest przeprowadzenie dalszych analiz na większych grupach pacjentów, aby przedstawione wyniki nie pozostawiały wątpliwości co do bezpieczeństwa stosowania tych substancji.

Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, dopalacze, narkotyki, marihuana, psylocybina, MDMA, LSD.

© Farm Pol, 2020, 76 (8): 430–437

 

Drugs in therapy. LSD, MDMA, marijuana, psilocybin, designer drugs and its potential in modern medicine

Research on using drugs in medicine was almost completely stopped and delegalized in 1971, by Convention on Psychotropic Substances. Most of studies carried out before 1971 were methodologically inappropriate according to current research methodologies, yet it was proven that there is some potential in using substances like lysergic acid diethylamide, 3,4-methylenedioxymethamphetamine, marihuana or psilocybin in treating some disorders, especially psychiatric disorders. Currently, there are being performed studies on influence of using drugs in many health problems. Therapy with psilocybin, seems perspective on people with anxiety, depression or other drugs abuse. This kind of therapy (psilocybin therapy) is always parallel to psychotherapeutic sessions. Similar results are observed in therapies using lysergic acid diethylamide on patients with terminal cancer stadium or drug addicts. 3,4-methylenedioxymethamphetamine could have a positive effect on people with post-traumatic stress disorder or social fears linked with adult autism in situation there is no effect after using classical therapies. Using of Cannabis sativa L. in different forms has a proven and broad positive effect in medical treatment of: post-traumatic stress disorder, epilepsy, neurological pain and many cutaneous conditions. A very wide source of potential new medicines could be a psychoactive substance group called designer drugs (or legal highs), which mimic effects of using well known classical drugs. Currently, new psychoactive substances are being developed in a very fast and massive way with biological impact very hard to predict and estimate. Basing on structural studies and effects described by people using them, some of those new designer drugs can have interesting positive properties like: weight reduction or reducing anxiety. The biggest challenge it is to properly verify and test, if drug therapy (lysergic acid diethylamide, 3,4-methylenedioxymethamphetamine, marihuana, psilocybin or designer drugs) can be safe for patients and as effective as standard therapies. Testing and estimating proper safe dosage and effective for the patient will be the most challenging. Further research and analysis should be taken on wider group of patients to expand the knowledge of this field of medical science.

Keywords: drug therapy, cannabis, designer drugs, psilocybin, psychotropic drugs, MDMA, Lysergic Acid Diethylamide.

© Farm Pol, 2020, 76 (8): 430–437

Narkotyki w terapii. LSD, MDMA, marihuana, psylocybina, dopalacze i ich potencjał we współczesnej medycynie

217.91 kB | 28 września 2020