ARTYKUŁ

Grażyna Jarząbek-Bielecka, Katarzyna Plagens Rotman, Witold Kędzia, Urszula Religioni, Piotr Merks

Znaczenie DHEA w zdrowiu seksualnym w okresie przekwitania
2020-10-21

Przyczyną problemów natury psychoseksualnej wśród kobiet, jak i mężczyzn w okresie przekwitania są zmiany dotyczące nie tylko osi podwzgórze-przysadka-gonady, ale i nasilający się z wiekiem niedobór endogennego hormonu steroidowego DHEA (dehydroepiandrosteronu). Ponad połowa kobiet w okresie menopauzy obserwuje oznaki związane z atrofią nabłonka pochwy, objawiające się uczuciem suchości, dolegliwościami bólowymi podczas współżycia płciowego czy nawracającymi infekcjami w obrębie narządu rodnego. Natomiast podczas andropauzy – męskiego przekwitania, dochodzi do stopniowego fizjologicznego spadku poziomu testosteronu we krwi, co skutkuje zmniejszeniem popędu płciowego, występowaniem problemów z erekcją, spadkiem aktywności seksualnej, obniżeniem satysfakcji ze współżycia. Rozwój nowych usług farmaceutycznych w zakresie wypracowania modelu edukacji w zakresie zdrowia seksualnego, takich jak np. Erectile Disfinction Programme, prowadzonych w wielu krajach ma świecie, przy wykorzystaniu aptek i farmaceutów, może stanowić ważny element strategii wsparcia pacjentów w skali lokalnej i ogólnonarodowej.

Słowa kluczowe: DHEA, seksualność, menopauza.

© Farm Pol, 2020, 76(9): 537–541

 

The importance of DHEA in sexual health during menopause

The cause of psychosexual problems among men and women during menopause are changes in not only the hypothalamic-pituitary-gonadal axis but also the deficiency of the endogenous steroid hormone DHEA (dehydroepiandrosterone), which increases with age. DHEA deficiency causes mental, physical and psychosexual ailments related to men and women with menopause. Although sexual reactions are strongly modified by psychogenic factors (emotional attitude towards a partner, attitude towards one’s own body and body, general mood, feeling of happiness, satisfaction with life), hormonal and neuroendocrine factors also have a significant influence here.

DHEA significantly affects the concentration of sex hormones. Optimal high estrogen concentration in women affects, among others on vascularization and blood flow within the vagina, and progesterone affects, among others on the regulation of sexual function in the central nervous system (CNS). At the same time, more than half of menopausal women observe signs related to vaginal epithelial atrophy manifested by a feeling of dryness, pain during sexual intercourse or recurrent infections in the genital area. In turn, during andropause, i.e. male menopause, there is a gradual physiological decrease in the level of testosterone in the blood, which results in a reduction of sex drive, the occurrence of erection problems, decreased sexual activity, and decreased satisfaction with intercourse.

This article aims to review issues related to sexual health, along with an indication of the complexity of regulatory mechanisms that control sexual responses. The article highlights, in particular, the supportive effect of DHEAS in the treatment of age-related sexual dysfunction in both sexes. In the care of patients, the importance of cooperation between the doctor and the pharmacist and the role of pharmacy counseling were emphasized.

The implementation of new pharmaceutical services in the field of developing a sexual health education model, such as the Erectile Disfinction Program, carried out in many countries around the world, may be an important element of the strategy of patient support at national and local levels.

Keywords: DHEA, sexuality, menopause.

© Farm Pol, 2020, 76(9): 537–541

 

 

Znaczenie DHEA w zdrowiu seksualnym w okresie przekwitania

149.66 kB | 21 października 2020