ARTYKUŁ

Hanna Plata

Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych
2020-12-04

W listopadzie 2020 r. rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych. Wzięli w nim dział absolwenci wydziałów farmaceutycznych uniwersytetów medycznych z całej Polski, którzy swoje prace obronili w 2018 r. Konkurs odbył się po raz dwudziesty drugi i po raz pierwszy w formule online. Do konkursu zgłoszono 9 najlepszych prac magisterskich z uczelni medycznych z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Poznania, Warszawy i Wrocławia

Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Krystyny Olczyk w tajnym głosowaniu wyróżniła trzy najlepsze prace. Pierwsze miejsce zajęła mgr Paulina Wiśniewska z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku za pracę „Zastosowanie relacji aza-Michaela do syntezy nowych pochodnych izoksazolonu o potencjalnym działaniu przeciwbakteryjnym”, drugie miejsce – mgr Olga Świerzbińska za pracę „Wpływ witaminy K na procesy regeneracyjne fibroblastów skóry ludzkiej” i trzecie miejsce – mgr Daniel Ziental za pracę „Ftalocyjaniny i ich potencjalne zastosowanie w fotoinaktywacji bakterii”.

Słowa kluczowe: konkurs prac magisterskich, wydziały farmaceutyczne w Polsce.

© Farm Pol, 2020, 76(10): 575–577

 

National Competition for Master’s Theses of Pharmaceutical Faculties

In November 2020, the National Competition for Master's Theses of Pharmaceutical Faculties was resolved. It was attended by graduates of pharmaceutical faculties of medical universities from all over Poland, who defended their theses in 2018. The competition was held for the twenty-second time and for the first time in an online formula. Nine best master's theses from medical universities in Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Warsaw, and Wrocław were submitted to the competition.

The competition committee chaired by Prof. Dr. Krystyna Olczyk distinguished in a secret ballot the three best works. The first place went to mgr Paulina Wiśniewska from the Medical University of Gdańsk for the thesis "Application of the aza-Michael relationship to the synthesis of new isoxazolone derivatives with potential antibacterial effect", the second place – to mgr Olga Świerzbińska for the thesis "The influence of vitamin K on the regenerative processes of human skin fibroblasts" and third place - mgr Daniel Ziental for the thesis "Phthalocyanines and their potential use in photoinactivation of bacteria".

Keywords: competition for master’s theses, pharmaceutical faculties in Poland.

© Farm Pol, 2020, 76(10): 575–577

Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych

418.09 kB | 4 grudnia 2020