ARTYKUŁ

Arnold Kukowka, Maria Kuczmarz, Mariusz Pluskota, Tomasz Sroczyński

Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
2021-01-18

W obecnych czasach przewlekła choroba nerek (PChN) jest problemem globalnym. W 2017 r. na PChN cierpiało 697 milionów ludzi, z jej powodu zmarło około 1,3 miliona pacjentów. Jest to choroba nierozerwalnie związana z nadciśnieniem tętniczym. Z jednej strony nadciśnienie tętnicze może doprowadzić do uszkodzenia nerek pod postacią nefropatii nadciśnieniowej, będącej jedną z najczęstszych etiologii przewlekłej choroby nerek. Z drugiej strony w przebiegu PChN dochodzi do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Stosowanie leków hipotensyjnych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek wymaga regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego i badania licznych wskaźników funkcji nerek, np. wskaźnika przesączania kłębuszkowego. Wyniki tych pomiarów i badań są istotne w podejmowaniu decyzji o sposobie leczenia. Szeroki wachlarz możliwości terapeutycznych w przypadku farmakoterapii nadciśnienia tętniczego daje możliwość odpowiedniego dostosowania leków do sytuacji klinicznej pacjenta. Celem tego artykułu jest przedstawienie głównych grup leków hipotensyjnych, ich wpływu na funkcję nerek oraz możliwości zastosowania w PChN.

Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, przewlekla choroba nerek, albuminuria, leki hipotensyjne.

© Farm Pol, 2020, 76 (12): 716–723

Treatment of hypertension in patients with chronic kidney disease

Chronic Kidney Disease (CKD) is a global disease of the modern age. In 2017, 679 million people had suffered from CKD, and around 1.3 million patients had died from it. CKD is intrinsic to hypertension in two aspects. Firstly, hypertension can damage the kidney creating a hypertensive nephropathy which is one of the most common etiology for chronic kidney disease. Secondly, CKD can be a cause of hypertension due to volume overload, salt retention, sympathetic hyperactivity, endothelial dysfunction, and changes in hormonal systems that regulate blood pressure. The majority of the hypertensive medications are nephrotoxic and their application depends on the level of GFR. The research paper focuses on the main groups of the medications for hypertension, their effects on the functioning of kidneys, and their possible application in hypertension and CKD treatment. What is discussed in the article are the medications that affect the renin-angiotensin-aldosterone system such as direct renin inhibitors (DRI), angiotensin receptor blockers (ARB), angiotensin-converting-enzyme inhibitors (ACEI), as well as mineralocorticoid receptor blockers (MRB). Additionally, the paper analyses calcium channel blockers (CCB), diuretics, sympatholitics, beta-blockers, alpha-adrenergic receptor antagonists, and vasodilators. The most commonly used groups of pharmaceuticals are those that affect renin-angiotensin-aldosterone system, calcium channel blockers and diuretics; some of which are recent and some invented years back yet still effective in decreasing blood pressure. These medicaments can be combined; however, it depends on the clinical condition of a patient. A variety of therapeutic options makes it possible to apply appropriate treatment for a patient. What the research paper emphasizes is the multiplicity of drug groups that can be used in treatment of these coexisting diseases. Doctors and scientists must continuously expand their knowledge on antihypertensive treatment, and how to appropriately adjust treatment to a patient’s needs.

Keywords: hypertension, chronic kidney disease, albuminuria, antihypertensive drugs.

© Farm Pol, 2020, 76 (12): 716–723

Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

628.76 kB | 18 stycznia 2021