ARTYKUŁ

Bartosz Maciejewski, Bianka Jacyna-Maciejewska, Małgorzata Sznitowska

13th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology
2021-11-30

W dniach 16–18 września w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się konferencja 13th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology (CESPT). Po raz pierwszy konferencja należąca do tego cyklu odbyła się w Polsce. Wydarzeniu nadano wiodący tytuł: „Contemporary pharmaceutical technology – addressing challenges of innovative and generic medicinal products”. Sympozjum zorganizowano w tzw. formule hybrydowej – łączącej cechy tradycyjnego wydarzenia „na żywo” z transmisją prezentowanych treści online, przy użyciu platformy Zoom. Konferencja zgromadziła 159 uczestników z 18 krajów: Polski, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Północnej Macedonii, Serbii, Czech, Włoch, Rumunii, Austrii, Węgier, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Słowacji, Grecji, Turcji, Francji i Niderlandów. Osobiście w konferencji uczestniczyło 65 osób, a 94 uczestniczyło zdalnie. W ramach sesji przedstawiono 12 wykładów plenarnych w 4 głównych obszarach tematycznych:

  • Formulation concepts and delivery strategies for improving patients’ compliance;
  • Continuous and additive manufacturing of drug delivery systems;
  • From compendial to biorelevant dissolution testing;
  • Approaches to stability and bioavailability of biopharmaceuticals.

Przedstawiono również 9 krótkich wystąpień ustnych. Równolegle do sesji ustnych odbywała się sesja posterowa gromadząca 78 wystąpień plakatowych, prezentowanych i komentowanych w formie internetowego forum dyskusyjnego.

Słowa kluczowe: conference, symposium, cespt.

© Farm Pol, 2021, 77(9): 559–561

 

13th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology

On 16th – 18th September in the Medical University of Gdańsk took place 13th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology (CESPT). It was the first time when conference from this cycle took place in Poland. It was organized in a so-called hybrid form – which joins the conventional “in‑person” admittance with the on-line transmission of the presented content. The conference gathered participants from 18 countries. The content presented included 12 plenary lectures, as well as 9 short oral talks and a continuous poster session organized in the form of an internet forum. The conference proceedings book is available at the website www.cespt2021.org.

Keywords: conference, symposium, cespt.

© Farm Pol, 2021, 77(9): 559–561

 

13th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology

144.40 kB | 30 listopada 2021