AKTUALNOŚĆ

XXVII Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego GUMed
14 maja 2023

Serdeczenie zapraszamy do uczestniczenia w konferencji, która odbędzie się w dn. 28-30.09.2023, w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji: https://icgumed.mimesis.com.pl/

Szanowni Państwo,
serdeczenie zapraszamy do uczestniczenia w XXVII Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego GUMed, która odbędzie się w ramach Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w dn. 28-30.09.2023, w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Celem konferencji jest wspólna wymiana myśli, prezentacja aktualnych problemów i wyzwań oraz kreowanie perspektyw dalszego rozwoju Wydziałów: Nauk o Zdrowiu, Farmaceutycznego oraz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Szczegółowe informacje o wydarzeniu wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są na stronie konferencji: https://icgumed.mimesis.com.pl/