DZIAŁALNOŚĆ

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział w Gdańsku
Al. Gen. J. Hallera 107
80-416 GDAŃSK
Tel. 058-3491630, 058-3491085 fax. 058-3491090

e-mail: piotr.kowalski@gumed.edu.pl (prezes)
jpietkiewicz@gumed.edu.pl (wiceprezes)

Szanowna Koleżanko!
Szanowny Kolego!

Będzie nam bardzo miło, gdy Pani/Pan stanie się członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Z racji posiadania takiego samego wykształcenia tworzymy jedną rodzinę. Tylko razem możemy stanowić siłę, mieć znaczenie oraz zdołamy wspólnie działać na rzecz naszego zawodu.

 

Celem Towarzystwa jest:

  1. Podnoszenie naukowego i fachowego poziomu farmaceutów
  2. Propagowanie postępów nauki wśród farmaceutów
  3. Zachęcanie i wdrażanie farmaceutów do pracy naukowej
  4. Dopomaganie farmaceutom w pracy zawodowej
  5. Współdziałanie w doskonaleniu i specjalizacji farmaceutów
  6. Propagowanie zasad deontologii farmaceutycznej
  7. Czuwanie nad całokształtem rozwoju i stanowiska farmacji w Rzeczypospolitej Polskiej
  8. Reprezentacja nauki i zawodu farmaceutycznego na terenie kraju i za granicą
  9. Współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i rozwiązywaniu jej problemów - w szczególności z MZ i OS, z Naczelną i Okręgowymi Izbami Aptekarskimi oraz ze związkami zawodowymi, zrzeszającymi pracowników ochrony zdrowia
  10. Roztaczanie opieki nad zabytkami i przedmiotami związanymi z dziejami farmacji.

(fragment Statutu, Rozdział II § 8)

 

Chcąc przystąpić do grona członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego proszę wypełnić załączoną Deklarację (w zakładce "Sprawy członkowskie") i przesłać na adres Oddziału pocztą elektroniczną lub tradycyjną bądź złożyć osobiście w trakcie zebrań naukowo-szkoleniowych.


W imieniu Zarządu Oddziału w Gdańsku
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 

 dr hab. n. farm. Piotr Kowalski

 

Składki i subwencje na działalność statutową można przekazywać:
na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – Millenium SA I o/Gdańsk-Wrzeszcz,
nr konta: 43 1160 2202 0000 0000 5054 6051 lub
bezpośrednio: podczas zebrań naukowo-szkoleniowych
Roczna składka od stycznia 2019 roku wynosi: 60 zł  dla członków zwyczajnych /osób pracujących/ natomiast dla  emerytów i studentów - kandydatów na członka - 30 zł rocznie