WŁADZE ODDZIAŁU

Władze Oddziału w kadencji 2021–2025

Zarząd Oddziału:

Prezes
dr hab. Piotr Kowalski, prof. uczelni
   
     
Wiceprezes
dr Monika Gajewska
   
     
Sekretarz
dr Wiktoria Struck-Lewicka
   
     
Skarbnik
dr Eliza Wolska
   
     
Członkowie    
dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni
   
dr hab. farm., mgr prawa Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni
   
dr hab. Małgorzata Paduszyńska
   
dr Robert Kowalski
   
dr Adrian Szewczyk
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
   
dr hab. Lucyna Konieczna    
     
Członkowie    
dr Bartosz Maciejewski
   
mgr Mariusz Mosiewicz