KONTAKT

PTFarm. Oddział w Gdańsku
Wydział Farmaceutyczny GUMed
Al. Gen. J. Hallera 107
80-416 Gdańsk

e-mail: ptfarm@gumed.edu.pl

Prezes Oddziału: dr hab. Piotr Kowalski
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
tel. 058 3491236
email: piotr.kowalski@gumed.edu.pl

Vice-Prezes Oddziału: dr Justyna Pietkiewicz
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
tel. 058 3491085
email: jpietkiewicz@gumed.edu.pl