KONTAKT

PTFarm. Oddział w Gdańsku
Wydział Farmaceutyczny GUMed
Al. Gen. J. Hallera 107
80-416 Gdańsk

e-mail: gdansk@ptfarm.pl;  ptfarm@gumed.edu.pl

Prezes Oddziału: dr hab. Piotr Kowalski
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
tel. +48 58 3491236
email: piotr.kowalski@gumed.edu.pl

Wiceprezes Oddziału: dr Justyna Pietkiewicz
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
tel. +48 58 3491085
email: jpietkiewicz@gumed.edu.pl
 
Składki i subwencje na działalność statutową można przekazywać:
na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – Millenium SA I o/Gdańsk-Wrzeszcz,
nr konta: 43 1160 2202 0000 0000 5054 6051 
lub bezpośrednio: podczas zebrań naukowo-szkoleniowych
 
Roczna składka od stycznia 2019 roku wynosi: 60 zł  dla członków zwyczajnych /osób pracujących/ natomiast dla  emerytów i studentów - kandydatów na członka - 30 zł rocznie