HOMO FRUGI OMNIA RECTE FACIT. JUBILEUSZ PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO MICHAŁA HENRYKA UMBREITA

2 października 2019 r. prof. M. Umbreit odchodził 80 rocznicę urodzin. W tym dniu, w pięknej scenerii Pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu, odbyło się wspólne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Oddziału Poznańskiego i jego Sekcji Historii Farmacji oraz Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji PTFarm. Poznańscy Organizatorzy cieszyli się wyjątkową liczbą uczestników zebrania, na sali zgromadziło się ponad sto osób, wśród nich najwyższe władze  Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – prorektor, prof. Michał Musielak, Kanclerz Kolegium Nauk Farmaceutycznych prof. Lucjusz Zaprutko i Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Edmund Grześkowiak.

Całość zebrania, w sposób perfekcyjny, uroczyście a zarazem bardzo ciepło, prowadziła prof. dr hab. Anna Jelińska – Sekretarz Zarządu  Oddziału.

Wśród Gości profesora M. Umbreita byli też najwyżsi przedstawiciele nauki i administracji państwowej oraz samorządowej, których długą listę przedstawiła prof. A. Jelińska . Byli też przedstawiciele władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, gdzie Jubilat jest obecnie dyrektorem Instytutu Nauk o Zdrowiu.

Laudację „80. urodziny prof. zw. dr. hab. n. farm. Michała H. Umbreita, byłego prezesa Zarządu Oddziału Poznańskiego PTFarm. i byłego prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego” wygłosił dr n. farm. Jan Majewski.

Jubilatowi został przyznany przez Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 Złoty Medal „Wierni Tradycji”. Bardzo wzruszający był moment wręczenia tego wyróżnienia przez przedstawicieli najwyższych władz Towarzystwa.

Prof. M Umbreit oraz dr J. Majewski przedstawili „Prezentację fotograficzną najważniejszych momentów z życia Jubilata zatrzymanych w fotografii”, która to prezentacja wywoływała chwilami ożywioną dyskusję uczestników, którzy rozpoznając się na zdjęciach wnosili swoje wspomnienia i wzbogacali wspomnienia profesora Umbreita.

Uroczystości towarzyszyło wydawnictwo „ Homo frugi omnia recte facit – Człowiek zacny czyni wszystko dobrze” specjalnie przygotowane pod redakcją dr L. M. Czyż, przewodniczącej Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji i wydane przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu.

Sto bibliofilskich, ręcznie numerowanych egzemplarzy trafiło do uczestników uroczystości, stając się miłą jej pamiątką.

Całość uroczystego zebrania zakończyła się gratulacjami i życzeniami dla Jubilata, które trwały długo w Sali Złotej Pałacu, gdzie wśród mnóstwa kwiatów Jubilat przyjął Gości słynną farmaceutyczną nalewką „benedyktynką”, w sporządzaniu której mistrzem jest dr Jan Majewski.

 

                                                                                                          Lidia Maria Czyż

Homo frugi omnia recte facit. Jubileusz profesora doktora habilitowanego Michała Henryka Umbreita