UROCZYSTOŚĆ 101. URODZIN MGR FARM. STANISŁAWY FRYDEL

Jubileusz zorganizowała  Sekcja Historii Farmacji Oddziału Poznańskiego PTFarm przy współpracy Oddziału Poznańskiego PTFarm. W imieniu organizatorów dr Jan Majewski, przewodniczący Sekcji Historii Farmacji Oddziału Poznańskiego PTFarm, serdecznie powitał Jubilatkę Panią mgr Stanisławę Frydel, rodzinę Jubilatki,  gości i przyjaciół przybyłych na tę wyjątkową uroczystość.

         

Fot. 1. Stół prezydialny - z Archiwum J. Majewskiego

          Spotkanie poprowadziła  prof. dr hab. Anna Jelińska, Prezes Zarządu Oddziału Poznańskiego PTFarm, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UAM w Poznaniu. Na początku powitała ks. dr. Adama Sikorę, długoletniego duszpasterza Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski, przedstawicieli Okręgowej Izby Aptekarskiej,  Eugeniusza Jarosika - dyrektora Biura  WOIA i Redaktora Naczelnego "Farmacji Wielkopolskiej" oraz dr. farm. Stefana Piechockiego, kustosza Muzeum Farmacji, gospodarza spotkania. Pani Profesor  przekazała  Jubilatce życzenia od prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego - Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Następnie jako Prezes Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa farmaceutycznego uhonorowała Jubilatkę Medalem Oddziału Poznańskiego PTFarm za zasługi dla Towarzystwa. Zebrani na stojąco odśpiewali Jubilatce  "Ad multos annos" ..." 

 Fot. 2. Wręczenie Medalu - z Archiwum J. Majewskiego

Odczytano życzenia i gratulacje: dr Aliny Góreckiej - prezes Wielkopolskiej Rady Aptekarskiej, dr Lidii Marii Czyż - przewodniczącej Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji PTFarm, Anny Elżbiety Zalewskiej - prezes Fundacji Literackiej w Poznaniu. Natomiast znana nam poetka dr farm. Maria Ellnain-Wojtaszek, osobiście odczyta dedykowany Jubilatce swój wiersz.

          W dalszej części przedstawiono okolicznościowe wystąpienia: mgr farm. Sylwia Olejarczyk - przewodnicząca Koła Poznańskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski - "30-lecie Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski" i mgr farm. Barbara Fiklewicz-Dreszczyk - pierwsza i długoletnia  przewodnicząca Koła Poznańskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Polski - "Błogosławiona Maria Sagrario - farmaceutka patronująca Stowarzyszeniu Farmaceutów Katolickich Polski".

          Centralnym punktem świętowania była laudacja wygłoszona przez dr. farm. Jana Majewskiego - "101. urodziny Pani Magister farmacji Stanisławy Frydel", długoletniej członkini Sekcji Historii Farmacji PTFarm, a także Stowarzyszenia Farmaceutów Polski. Oto obszerne fragmenty laudacji.

                Jubilatka, córka Zofii i Jakuba Ladwińców, urodziła się 19 października 1920 r. w Białej Podlaskiej,  w domu rodzinnym  przy ulicy Nowej, jako najmłodsze z dziesięciorga rodzeństwa. Rodzice byli rolnikami-mieszczanami. Od najmłodszych lat marzyła o nauce, dlatego została wysłana do szkoły powszechnej przed ukończeniem 6 lat. Potem kształciła się w rocznej Szkole Kupieckiej. W wieku 14 lat podjęła pracę w składzie drogeryjno-aptecznym Pani Lisowskiej, przy Placu Wolności w swoim rodzinnym mieście. Już w czasie nauki należała do Sodalicji Mariańskiej i do harcerstwa.

          Po wybuchu II wojny światowej stanęła za ladą, bo pracownicy firmy poszli walczyć. Pracę łączyła z konspiracją w AK, była łączniczką i uczyła się na tajnych kompletach, gdzie zdała tzw. małą maturę. Po wojnie dokończyła naukę i w 1946 r. zdała maturę przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Białej Podlaskiej. 7 września 1946 r. skończyła 10-letnią praktykę w Składzie aptecznym. Za namową pracodawców zdała na studia farmaceutyczne w Poznaniu, które ukończyła w 1950 r.

 

 Fot. 4.Tableau Absolwentów Wydziału Farmaceutycznego, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej UM w Poznaniu - fot. K. Styszyński

 

Podczas studiów poznała Stanisława Frydla, rdzennego Poznaniaka, prawego, wiernego katolika i zaraz po zdobyciu dyplomu wyszła za mąż. Mąż dostał powołanie do wojska, a następnie przydział do wojskowej składnicy sanitarnej we Wrocławiu. Z tego powodu podjęła pracę w aptece przy Placu Solnym w tym mieście. Młodzi małżonkowie najpierw zamieszkali w maleńkim mieszkaniu przy szpitalnej kostnicy, potem otrzymali 2-pokojowe mieszkanie przy ul. Wróblej. Tam na świat przyszła ich jedyna córka Zofia.

 W 1956 r. udało im się przenieść do Poznania. Początkowo Stanisława Frydel pracowała w aptece przy szpitalu wojskowym, następnie w aptece kolejowej i w Zarządzie Służby Zdrowia DOKP Poznań.

Od początku działała w Katolickim  Stowarzyszeniu Farmaceutów Polski, brała z mężem aktywny udział w działaniach tej organizacji.

Także była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i jego Sekcji Historii Farmacji, w którym  do 2007 r. pełniła funkcję sekretarza i skarbnika tej sekcji. Brała aktywny udział z mężem w Sympozjach Sekcji Historii Farmacji PTFarm.

Jubilatkę wszyscy znamy, jako uczynną i pełną życzliwości Koleżankę, która nigdy nikomu nie odnawiała pomocy. Zawsze sumienna i uśmiechnięta, bardzo pracowita, po cichu realizująca małe i wielkie wyzwania w rodzinie i środowisku aptekarskim. Jako na wieloletniej sekretarz Sekcji Historii Farmacji PTFarm zawsze mogłem na Tobie, Stasiu, polegać jak na Zawiszy.

W pracy zawodowej z mężem byliście wzorem godnym naśladowania farmaceutów dbających nie tylko o zachowanie naszego etosu zawodowego, ale także działających w Kościele. Do dziś wspominam Twoje relacje po pielgrzymkach czy akcjach pomocy potrzebującym. Nigdy nie bałaś się stawiać czoła przeciwnościom w niełatwych czasach. Zawsze byłaś i jesteś prawym Człowiekiem w imię służby Bogu, Ojczyźnie i pojedynczemu człowiekowi - to wyniosłaś z domu rodzinnego i przeżyć w okresie okupacji i po wyzwoleniu.

 Zawsze z Konstancją cieszyliśmy się na niezapomniane spotkania imieninowe u Ciebie w domu z przyjaciółmi, podczas których wspominaliśmy wiele wspólnie przeżytych chwil w naszej Aptece Pod "Złotym Lwem" na Starym Rynku oraz wyjazdów w kraju i za granicę.

Tryskałaś radością i ciekawością poznawania świata i ludzi, zawsze - co mogę teraz mogę głośno powiedzieć w imieniu nas wszystkich - byłaś i jesteś niedoścignionym wzorem poświęcenia i służby pacjentowi, Żony, Matki, Babci i Prababci, która  doczekała się trojga wnuków i dziesięciorga prawnuków.

Dziękujemy, dziękuję Tobie, Stasiu za to wszystko i życzymy zdrowia, sił, pociechy z Rodziny, przyjaciół i całej naszej społeczności aptekarskiej.

         

Fot. 3. Zbiorowe zdjęcie uczestników - fot. M. Sołtysiak

 

W finałowej części uroczystości goście składali życzenia i obsypali Jubilatkę bukietami i okolicznościowymi prezentami. Oczywiście był tort urodzinowy. Po części oficjalnej długo trwały rozmowy i wspomnienia w kuluarach Muzeum przy ciastach i kawie.