XXX JUBILEUSZOWE SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI

Ogólnopolska Sekcja Historii Farmacji zaprasza na XXX Jubileuszowe Sympozjum Historii Farmacji – „Ropa naftowa – dobrodziejstwo czy przekleństwo współczesnego świata. W dwusetną rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza”, które odbędzie się w Krośnie n. Wisłokiem w dniach 26–29 maja 2022 – w przypadku niesprzyjającej sytuacji epidemicznej sympozjum odbędzie się on-line.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 28 lutego 2022 r. na adres e-mail: lczyz52@gmail.com. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia zostaną przekazane osobom, które zgłosiły chęć uczestnictwa.

Przewodnicząca
Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji
dr Lidia Maria Czyż
 
Efektem XXX Jubileuszowego Sympozjum Historii Farmacji było wydanie "Pamiętnika XXX Jubileuszowego Sympozjum Historii Farmacji".
 
Pamiętnik - plik do pobrania