XXVIII SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI – KRASNOBRÓD 2019

Doroczne spotkanie aptekarzy i farmaceutów z całej Polski (uczestniczyli też goście zagraniczni), odbyło się w tym roku w Krasnobrodzie na Roztoczu. Perfekcyjnie zorganizowane przez Lubelski Oddział PTFarm i Zakład Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który pracuje pod kierownictwem dr. Andrzeja Wróbla.

Sympozjum obradowało pod hasłem Nie masz takiej choroby na świecie, która by swego lekarstwa nie miała, które to hasło zaczerpnięto z bogatej twórczości Ignacego Krasickiego.

Uczestnicy przygotowali 19 referatów i opracowanie tematu „450 lat Unii Lubelskiej”. Był również przedstawiony film, produkcji Telewizji Obiektyw z podkarpackiego Krosna, a przedstawiający wybrane fragmenty życia i działalności aptekarza Ignacego Łukasiewicza – „Łukasiewicz nafciarz romantyk”. Wszystkie przedstawione referaty i doniesienia były bardzo ciekawe, przykuwały uwagę uczestników podczas wszystkich sesji, a ich tematyka zawierała podstawowe tematy pracy historyków zawodu. Jak co rok, rezultat swoich przemyśleń i badań przedstawił dr hab. Aleksander Drygas. Był to temat niejako wprowadzający wszystkie pozostałe, zatytułowany „Opowieść o chorobach i lekach specjalnie dla nich przygotowanych”.

Już same tytuły opracowań przyciągały uwagę zgromadzonych: „Niezawodne medykamenty na wszelkie bóle zębów”, „Jabłecznik jako środek leczący wszelkie słabości”, „KIRośliny w słowiańskiej kulturze żywieniowej”, „Lekarstwo bez miary za truciznę stanie” czy „Rośliny średniowiecznym i renesansowym malarstwie europejskim”. Oczywiście nie brakowało życiorysów nietuzinkowych magistrów farmacji, przebiegu pracy aptek, jak również omówień treści wszelkich manuałów aptecznych (których obecnie prawie nikt z aptekarzy nie prowadzi, a szkoda). Przejmujący swą treścią był referat A. Wróbla i A. Polak „Aptekarze Lubelszczyzny w Golgocie Wschodu”, tym bardziej, że omawiał również losy jednego z aptekarzy krasnobrodzkich.

Gospodarze przygotowali wyjazd do Zamościa, z którego pochodził Leopold Skulski, polski polityk, aptekarz, który sprawował urząd premiera w latach 1919–1920. W Zamościu mieści się jedna z najstarszych aptek – „Rektorska”, której monografię, autorstwa A. Wróbla otrzymali uczestnicy sympozjum.

Dodać jeszcze trzeba, że podczas uroczystego otwarcia Sympozjum, które zaszczycili swoją obecnością dziekan Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie prof. dr hab. Anna Malm i prodziekan tegoż wydziału, a jednocześnie prezes Oddziału Lubelskiego PTFarm – prof. dr hab. Ewa Poleszak oraz dr hab. Tomasz Baj, wiceprezes Lubelskiej Izby Aptekarskiej, miała miejsce niecodzienna uroczystość. Dwaj zasłużeni badacze dziejów historii farmacji, dr Klaus Koch (Sekcja Szczecińska) i dr Jan Majewski (Sekcja Poznańska), z rąk przewodniczącej Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji, dr Lidii Czyż, otrzymali Statuetki Antoniny Leśniewskiej, najwyższe wyróżnienie dla historyka aptekarstwa.

Dyskusje rozpoczęte podczas obrad, kontynuowane były w pięknej scenerii roztoczańskiego lasu i przy blasku płomieni ogniska do bardzo późnych godzin nocnych.

Do zobaczenia na kolejnym sympozjum !

XXVIII SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI