WŁADZE SEKCJI

Władze Sekcji w latach 2021-2025

 

Przewodnicząca

prof. Małgorzata Sznitowska - malgorzata.sznitowska@gumed.edu.pl
 
Zastępca przewodniczącej
mgr farm. Andrzej Winnicki - andrzej.winnicki@cm.umk.pl
 
Sekretarz
dr n. farm. Artur Owczarek - artur.owczarek@umw.edu.pl
 
Członkowie
dr n. farm. Aldona Maciejewska - aldona.maciejewska@uj.edu.pl
dr n. farm. Lucyna Bułaś - lbulas@sum.edu.pl
dr n. farm. Bożenna Kwiatkowska 
 

Zespół Ekspertów

dr n. farm. Monika Gajewska
 

dr n. farm. Danuta Partyka
danuta.partyka@cm.umk.pl

dr hab. Bożena Karolewicz
bozena.karolewicz@umw.edu.pl

prof. Renata Jachowicz
renata.jachowicz@uj.edu.pl

dr hab. Paweł Olczyk
polczyk@sum.edu.pl

mgr farm. Agnieszka Chodkowska
agnieszka.chodkowska@wum.edu.pl

dr n. farm. Artur Redliński
artur.redlinski@umed.lodz.pl

dr n. farm. Maria Zuń
maria.zun@umlub.pl

dr. n. farm. Hanna Bartylak
bartylak@ump.edu.pl

dr hab. Katarzyna Winnicka
katarzyna.winnicka@umb.edu.pl