O SEKCJI

Ogólnopolska Sekcja Receptury Aptecznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego została utworzona 7 kwietnia 2016 roku w Warszawie. W zebraniu założycielskim wzięło udział 17 nauczycieli akademickich z 10 wydziałów farmaceutycznych w Polsce, reprezentujących jednostki nauczające recepturę apteczną w ramach przedmiotu technologia postaci leku.

W trakcie zebrania ustalono następujące obszary działania Sekcji:

 • propagowanie zasad dobrej praktyki receptury aptecznej,
 • opracowywanie i publikowanie standardowych procedur sporządzania leku w aptece – ogólnych i szczegółowych – oraz tworzenie ogólnopolskiego receptariusza, na wzór istniejących w innych krajach,
 • wskazywanie na problemy wymagające badań naukowych, popieranie, a w razie konieczności koordynowanie, takich badań i popularyzacja ich wyników,
 • opiniowanie rozporządzeń i wytycznych dotyczących receptury aptecznej (m.in. zawartych w Farmakopei Polskiej),
 • inicjowanie działań służących zmianie uregulowań prawnych stanowiących bariery w prawidłowym rozwoju receptury aptecznej (m.in. w zakresie dostępu do surowców i refundacji kosztów),
 • współpraca z konsultantami krajowymi, w szczególności ds. farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej,
 • współpraca z Sekcją PTFarm ds. Prawa Farmaceutycznego,
 • rozwiązywanie zgłaszanych przez farmaceutów problemów dotyczących sposobu wykonania leku recepturowego,
 • stworzenie i prowadzenie strony internetowej poświęconej recepturze aptecznej, przygotowywanie materiałów edukacyjnych,
 • wymiana doświadczeń dydaktycznych i proponowanie rozwiązań służących podnoszenia jakości nauczania receptury aptecznej studentów farmacji,
 • wspieranie inicjatyw służących edukacji farmaceutów i lekarzy w zakresie leku recepturowego oraz popularyzacja tego obszaru kompetencji farmaceutów,
 • współpraca ze stowarzyszeniami farmaceutycznymi zajmującymi się podobnymi zagadnieniami na świecie i popularyzacja ich osiągnięć.


Zapraszamy na stronę: www.recepturaapteczna.cba.pl