KONTAKT

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
ul. Długa 16
00-238 Warszawa
 
Adres korespondencyjny:
Andrzej Winnicki
Katedra Technologii Postaci Leku
Collegium Medicum w Bydgoszczy
ul. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz