WŁADZE ODDZIAŁU

Władze Oddziału w kadencji 2021–2025

Zarząd Oddziału

Prezes
mgr farm. Adrian Głogowski
   
     
Wiceprezes
mgr farm. Elżbieta Kałużna–Cebula
   
     
Sekretarz
mgr farm. Marcin Stolarczyk
   
     
Zastępca sekretarza
mgr farm. Dominika Połowniak
   
     
Skarbnik
mgr farm. Robert Gocał
   
     
Członkowie    
mgr farm. Olga Kuzdak
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
mgr farm. Maciej Szymocha
 
Zastępca przewodniczącego
mgr farm. Olga Kuzdak