SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Koleżanki i Koledzy
 
               Serdecznie zachęcamy do wstąpienia w szeregi Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Przez aktywne uczestnictwo w pracach Towarzystwa, to farmaceuci tworzą Oddział i nadają kierunki jego działalności. To czym będzie zajmował się PTFarm zależy od nas, od naszych preferencji i aspiracji związanych z szeroko pojętym zagadnieniem farmacji. Struktura ta pozwala farmaceutom na rozwijanie swoich pasji naukowych, uczestnictwo w wykładach i prelekcjach, a także daje możliwość publicznych prezentacji własnych opracowań naukowych. W trakcie długiej, przeszło 50-letniej historii farmaceuci zrzeszeni w Oddziale Kieleckim realizując swoje zainteresowania i przedsięwzięcia naukowe przyczynili się do zwiększenia wagi i prestiżu kieleckiego środowiska aptekarskiego w Polsce. Dzisiaj w nieco innych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych, przy postępującej globalizacji, wysokim tempie rozwoju technicznego i pojawieniu się nowych dziedzin farmacji PTFarm jako najważniejsza w Polsce farmaceutyczna organizacja naukowa powinna pełnić rolę forum, na którym spotykają się różne dziedziny nauki i formy realizacji działalności statutowej. Jakie? To zależy tylko od Państwa.
 
Informacje dla osób zamierzających wstąpić do Oddziału Kieleckiego PTFarmu:
Deklarację członkowską można pobrać na każdym zebraniu Oddziału, lub klikając na następujący link: deklaracja. Podpisany dokument należy dostarczyć osobiście, lub drogą listową na adres Oddziału.
 
 
Składki członkowskie:
  • dla mgr farmacji aktywnego zawodowo 3 zł miesięcznie, rocznie 36zł
  • dla mgr farmacji na emeryturze 1 zł miesięcznie, rocznie 12zł
Wpłata może być dokonana osobiście u skarbnika Oddziału, lub przelewem na konto (forma preferowana) Zarządu Głównego PTFarm z podaniem oddziału, nazwiska i okresu rozliczeniowego:
 
BPH S.A. Oddział Kielce 58 1060 0076 0000 3200 0016 2815
Wszelkie pytania proszę kierować na adres poczty elektronicznej piotr.kaczmarczyk@intermen.pl, lub telefon podany w dziale KONTAKT.
 
ZAPRASZAMY