AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo
 
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział w Kielcach
 
Ma zaszczyt zaprosić wszystkich farmaceutów na spotkanie
naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 19 lutego b.r.
o godzinie 17.00 w HOTELU „KAMERALNY” W KIELCACH
uL. TARNOWSKA 7
 
 
PROGRAM SPOTKANIA:
1.      „Postępy w leczeniu cukrzycy” dr n. med. Grażyna Majcher – Witczak
Wojewódzki Konsultant do spraw diabetologii, prezes polskiego towarzystwa diabetologicznego oddziału świętokrzyskiego
 
2.      „Oczekiwania diabetyków wobec farmaceutów” Ryszard Jędrocha
Prezes zarządu polskiego stowarzyszenia diabetyków oddziału rejonowego w Kielcach
 
 
 
Za udział w spotkaniu przewidziano przyznanie dwóch punktów        
                                   szkoleniowych
                       
                                              
 
 
                                               Zarząd Oddziału w Kielcach