KONTAKT

Kielce
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział w Kielcach
ul. Batalionów Chłopskich 91 A
25-671 Kielce
tel. (041) 365 45 07, (041) 343 70 10