AKTUALNOŚĆ

Podziękowania
13 czerwca 2009

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Z przyczyn osobistych jestem zmuszony przekazać swoje obowiązki pozostałym członkom Prezydium. W trakcie zebrania Zarządu Oddziału dn. 25.05.2009 ustalono, że do czasu kolejnych wyborów obowiązki Prezesa Oddziału personalnie będzie pełnił mgr farm. Adrian Głogowski - w ścisłej współpracy i porozumieniu z dr. farm. Andrzejem Sułko oraz mgr. farm. Robertem Gocałem. Chciałbym podziękować za współpracę Zarządowi Oddziału oraz wszystkim farmaceutom, którzy uczestniczyli w minionym czasie w naszych spotkaniach naukowych. Jestem przekonany, że mimo wielu trudności, Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w przyszłości nadal będzie rozwijał się pomagając farmaceutom pogłębiać wiedzę i rozwijać zainteresowania naukowe. Kończąc, życzę wszystkim Państwu pomyślności w realizacji podjętych zamierzeń oraz satysfakcji z wykonywania zawodu farmaceuty. Z wyrazami szacunku dr Piotr Kaczmarczyk