WŁADZE ODDZIAŁU

Zarząd Oddziału:

Prezes:
prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja
   
     
Wiceprezes:
prof. dr hab. Marianna Zając
   
     
Sekretarz:
prof. dr hab. Anna Jelińska
   
     
Zastępca sekretarza:
dr Jędrzej Przystanowicz
   
     
Skarbnik:
dr Elżbieta Ziółkowska
   
     
Członkowie:    
dr Arleta Matschay
   
mgr Szymon Tomczak
   
prof. dr hab. Michał H. Umbreit
   
prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący:
dr hab. Izabela Muszalska
   
     
Członkowie:    
prof. dr hab. Tomasz Gośliński
   
dr hab. Magdalena Ogrodowczyk