PLANOWANE POSIEDZENIA

 

Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

 

 

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie wykładu on-line, które odbędzie się 

22 maja 2024

wykład pani dr hab. inż. Ewy Olędzkiej

 Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej i Biomateriałów Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny