DZIAŁALNOŚĆ

-------

Wielce Szanowna, pogrążona w smutku i żałobie Rodzino, Bliscy
i Przyjaciele Ś.P. Alicji Teresy Mielczarek

 

 

Zarząd  i Członkowie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z głębokim smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci

 

Ś.P. Pani magister farmacji Alicji Teresy Mielczarek

 

wieloletniej członkini i działaczki

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,

organizatora i wieloletniej Przewodniczącej Koła PTFarm w Lesznie,

odznaczonej za pracę na rzecz PTFarm Medalem im. I. Łukasiewicza  w 2001 roku

oraz Odznaką Honorową PTFarm w 2013 roku.

Odejście Pani Magister to ogromna strata dla Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,

polskiej farmacji oraz dla Wszystkich,

którzy mieli przyjemność i zaszczyt współpracować z Panią Magister i poznać Ją jako Człowieka wielkiego serca i charakteru.

 

Na ręce Rodziny składamy serdeczne wyrazy  głębokiego współczucia, jednocześnie pragniemy zapewnić o naszej życzliwej pamięci   

 

 

 Za Zarząd Oddziału Poznańskiego 

 

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

 

 

Prof. dr hab. Anna Jelińska                                                                                             Dr Arleta Matschay

 

        Prezes Oddziału                                                                                                          Wiceprezes Oddziału

 

-------
 

 

 


Obrazy (Nekrolog) — zdjęcia, wektory i wideo bez tantiem (16,687) | Adobe  Stock

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 listopada 2023 r. zmarła

Śp. prof. dr hab. Irena Matławska,

Członek Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,  wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji UMP. Pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora ds. kontaktów
z uniwersytetami medycznymi w Grodnie i Witebsku, członka Grupy Eksperckiej ds. farmakognozji przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, członka Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i medalem „Za zasługi
w rozwoju Witebskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego”.

Doskonały naukowiec, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń farmaceutów.

Msza św. odprawiona zostanie w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Kościele  pw. Św. Józefa, ul Agrestowa 19,  61-307 Poznań  (Szczepankowo), ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 12.00 na cmentarzu parafii Kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła przy ulicy Gospodarskiej w Poznaniu  (Spławie).

Rodzinie Pani Profesor składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Prezes Oddziału Poznańskiego PTFarm

Prof. dr hab. Anna Jelińska

wraz z Zarządem

--------------------------------------------------------------------------

„W HOŁDZIE FARMACEUTOM WIELKOPOLSKIM - OFIAROM ZBRODNI NIEMIECKICH I SOWIECKICH Z LAT 1939-1945” 

--------------------------------------------------------------------------