NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE

Oddział Poznański

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

 

 
uprzejmie zaprasza na spotkanie naukowo-szkoleniowe

posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie wykładu on-line

 Marihuana lecznicza -  nadzieje i wyzwania

który wygłosi 

 

prof. dr hab  Przemysław Mikołajczak 

 

Katedra i Zakłada Farmakologii UMP
 

w dniu 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 18:30
w wersji on-line 

 

Link do spotkania  (można skorzystać z przeglądarki internetowej): podamy wkrótce

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!
Udział w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych jest bezpłatny, a uczestnictwo dla członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego będzie potwierdzone wydanym certyfikatem, stwierdzającym uzyskanie 2 pkt edukacyjnych szkolenia ciągłego za każde posiedzenie.