SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Jak zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego?

1. Należy zapoznać się ze statutem Towarzystwa.
2. Prosimy wypełnić i podpisać deklarację członkowską:
    - Deklaracja członkowska dostępna jest TUTAJ (format PDF),
    - Deklarację wypełnić w 1 egzemplarzu.
3. Deklarację należy przesłać pocztą na adres Towarzystwa lub dostarczyć osobiście, np. podczas posiedzenia naukowo-szkoleniowego.
4. O przyjęciu kandydata decyduje Zarząd, za pisemnym potwierdzeniem.
5. Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy o wpłatę składki członkowskiej.


Składki członkowskie

Wysokość składki członkowskiej w 2020 r. wynosi 60 zł.
Składka dla emerytów i studentów - członków Młodej Farmacji - wynosi 50% powyższej kwoty, tj. 30 zł rocznie.

Wpłaty wyłącznie przelewem na konto:

BZ WBK S.A. III O/Poznań
39 1090 1359 0000 0000 3501 8412

tytułem: składka członkowska za rok 2020.