NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział w Poznaniu

 

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie wykładu on-line

 

 Fotoprotekcja. Dlaczego warto stosować? 

który wygłosi 

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski  

Kierownik Katedry Dermatologii 

Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UMP

w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 18:30
 

Po wykładzie Pana Profesora odbędzie się prezentacja pt. 

Ochrona przeciwsłoneczna La Roche-Posay i Vichy - dla kogo i jak stosować?,

który wygłosi 

 Magdalena Kabacińska-Matla

Przedstawicielka medyczna La Roche-Posay / Vichy / Cerave

Link do spotkania (można otworzyć z poziomu przeglądarki internetowej): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c7857a2decb45b7a3a174e3304a8752%40thread.tacv2/1655720708290?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee0e923b-5730-4331-a9ea-ac4acb2cd86d%22%2c%22Oid%22%3a%22e39b55c7-ffe9-44c8-8844-39b12f0be5a4%22%7d