PRZEGLĄD NUMERÓW / TABLE OF CONTENTS

Rok
Lista numerów

Bromatologia 1/2020 - numer do pobrania - całość

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Charakterystyka suplementów kreatynowych dostępnych na rynku polskim

H.Czeczot, W. Domańska-Leśniak WIĘCEJ

Zmiany w strukturze spożycia produktów spożywczych będących źródłem witamin antyoksydacyjnych wśród kobiet i mężczyzn z regionu Wielkopolski

I.Bolesławska, I. Górna, J. Przysławski WIĘCEJ

Profil wybranych kwasów tłuszczowych w mleku kobiecym we wczesnym stadium laktacji

G.Kosewski, M. Kowalówka, J. Przysławski WIĘCEJ

Porównanie potencjału antyoksydacyjnego mleka kobiecego – siara vs mleko przejściowe

M.Kowalówka, G. Kosewski, J. Przysławski WIĘCEJ

Ocena wybranych suplementów diety zawierających ekstrakty z zielonej herbaty oraz zielonej kawy

J. Brzezicha-Cirocka, D. Błażejewicz, P. Bąk, J. Brzezińska, M. Misztal-Szkudlińska, P. Szefer, M. Grembecka WIĘCEJ

Ocena częstości spożycia wybranych produktów spożywczych zalecanych w zapobieganiu osteoporozie przez studentów gdańskich uczelni

M. Misztal-Szkudlińska, A. Sadokierski, P. Szefer, J. Brzezicha-Cirocka, J. Brzezińska, M. Grembecka WIĘCEJ

Ocena wiedzy studentów krakowskich uczelni na temat zaburzeń odżywiania – anoreksji i bulimii

J. Żwirska, E. Błaszczyk-Bębenek, I. Bolesławska, Z. Jamrozy WIĘCEJ

Ocena stanu odżywienia studentów farmacji w Bydgoszczy metodą impedancji bioelektrycznej

A. Przybylska, B. Sperkowska, A. Gryn-Rynko, M. Koba WIĘCEJ

Bromatologia 2/2020 - numer do pobrania, całość

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Beta vulgaris L. jako bogate źródło substancji o charakterze prozdrowotnym

J. Brzezińska, J. Brzezicha-Cirocka, M. Misztal-Szkudlińska, P. Szefer, M. Grembecka WIĘCEJ

Zawartość wybranych metali ciężkich w preparatach stosowanych do początkowego żywienia niemowląt – ocena wstępna

M. Dobrzyńska, I. Górna, J. Przysławski WIĘCEJ

Ocena wybranych właściwości prozdrowotnych napojów przygotowanych z wykorzystaniem jarmużu

A. Bielaszka , J. Nowak, A. Kiciak, J. Nieć, E. Grochowska -Niedworok, M. Kardas WIĘCEJ

Spożycie kawy wśród młodzieży licealnej miasta powiatowego Lęborka

M. Kaczkan, M. Hopa, S. Małgorzewicz WIĘCEJ

Spożycie superfoods a częstość występowania infekcji dróg oddechowych wśród uczniów krakowskich szkół średnich

A. Ostachowska-Gąsior, M. Gradek WIĘCEJ

Ocena poziomu spożycia składników odżywczych i wybranych wskaźników stanu odżywienia młodzieży o zwiększonej aktywności fizycznej

I. Bolesławska, J. Żwirska, E. Błaszczyk-Bębenek, J. Przysławski WIĘCEJ

Ocena wiedzy na temat stresu oksydacyjnego w grupie osób trenujących Crossfit

M. Misiarz, E. Szura, A. Malczyk, M. Zołoteńka-Synowic, M. Kęcichwost WIĘCEJ

Ocena wyników analizy składu ciała studentów dietetyki wyższej szkoły zdrowia w Gdańsku

A. Ossowska, A. Żwirełło, G. Burdyn, K. Kaźmierczak-Siedlecka WIĘCEJ

Bromatologia 2/2020 - numer do pobrania, całość

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Ocena jakości stron internetowych poświęconych tematyce tłuszczów widocznych

E. Błaszczyk-Bębenek, A. Kasza, J. Żwirska, M. Schlegel-Zawadzka WIĘCEJ

Substancje bioaktywne występujące w „zielonych” suplementach diety

K. Karwowska, M. Skotnicka, M. Pieszko WIĘCEJ

Zawartość polifenoli oraz witaminy C w napojach z dodatkiem warzyw zielonych

A. Kiciak, A. Wiencek, A. Bielaszka, J. Nieć, E. Grochowska-Niedworok, M. Kardas WIĘCEJ

Ocena stosowania suplementów diety i leków OTC przez kobiety w ciąży

E. Malczyk, A. Malczyk, M. Misiarz, E. Szura, J. Cipper WIĘCEJ

Wybrane elementy stylu życia a sposób żywienia młodzieży z powiatu nowosądeckiego

E. Błaszczyk-Bębenek, M. Kuźma, J. Żwirska, I. Bolesławska WIĘCEJ

Analiza związku pomiędzy stanem odżywienia a jakością życia osób po 60. roku życia

M. Pieszko, A. Kowalczyk, M. Skotnicka, K. Karwowska, S. Małgorzewicz WIĘCEJ

Możliwość wykorzystania wybranych substancji wysokobłonnikowych w projektowaniu żywności sycącej

M. Skotnicka, M. Pieszko, K. Karwowska WIĘCEJ

Żywienie w szpitalach – dziś i jutro

J. Wyka, A. Wrona WIĘCEJ

Bromatologia 4/2020 - całość

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Wpływ wodnych roztworów czystka na populację S. aureus ATCC 25923

I. Steinka, P. Kornaga WIĘCEJ

Spożycie kakao a ryzyko nowotworzenia

F. Kłobukowski, M. Skotnicka WIĘCEJ

Porównanie wybranych zachowań żywieniowych młodych siatkarzy i młodzieży niepodejmującej regularnej aktywności fizycznej

A. Dziura, M. Girtler, B. Sińska, V. Stanley-Kałuża WIĘCEJ

Dieta niskowęglowodanowa w dietoterapii cukrzycy typu 2 w świetle oficjalnych zaleceń i rekomendacji

G. Gutowska, K. Roman, M. Sachadyn-Król WIĘCEJ

Wpływ żywienia na przewlekłe bóle przewodu pokarmowego

E. Szura, A. Poniewierka, M. Misiarz, E. Malczyk, W. Piegza WIĘCEJ