PRZEGLĄD NUMERÓW / TABLE OF CONTENTS

Rok
Lista numerów

Oznaczanie hormonów steroidowych w moczu

A. Kotłowska, W. Kamysz WIĘCEJ

Antyoksydanty a reaktywne formy tlenu

H. Puzanowska-Tarasiewicz, L. Kuźmicka, M. Tarasiewicz WIĘCEJ

Aktywność proteolityczna nasion roślin spożywanych przez człowieka

M. Siergiejuk, A. Worowska, A. Karwowska, M. Gacko WIĘCEJ

Zawartość Kwasu foliowego i folinowego w sokach, nektarach i napojach owocowych naturalnych i fortyfikowanych kwasem foliowym

R. Bieżanowska-Kopeć, P.M. Pisulewski, M. Surma-Zadora WIĘCEJ

Wpływ metody osuszania matrycy wybranych produktów rybnych na odzysk wskaźnikowych kongenerów PCB

A. Witczak, A. Ciemniak WIĘCEJ

Ocena występowania interakcji pomiędzy lekami hipotensyjnymi a składnikami pożywienia i suplementami diety u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

J. Suliburska WIĘCEJ

Zwyczaje żywieniowe osób z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem podczas snu

M. Bronkowska, M. Gołecki, J. Słomian, J. Mikołajczak, M. Kosacka, I. Porębska, R. Jankowska, J. Biernat WIĘCEJ

Udział suplementów w spożyciu składników mineralnych przez dzieci w wieku szkolnym

J. Hamułka, A. Wawrzyniak, E. Starzak-Jankowska WIĘCEJ

Ocena wiedzy osób starszych dotycząca witamin i składników mineralnych

A. Saran, G. Duda WIĘCEJ

Porównanie działania czarnej i zielonej herbaty na komórki śródbłonka

E. Ambrożewicz, E. Zapora, M. Szczepaniak, K. Wnuczko, I. Dziakowska, E. Skrzydlewska WIĘCEJ

Wpływ przewlekłego narażenia na siarkowodór na wydalanie siarczanów i N-acetylo--D-glukozamidazy z moczem

A. Długosz, E. Sawicka, B. Szymańska, Z. Marchewka, D. Kowalczyk WIĘCEJ

Ocena zanieczyszczenia ołowiem produktów roślinnych z rejonu legnicko-głogowskiego

D. Orzeł, M. Bronkowska, D. Figurska-Ciura, M. Styczyńska, J. Wyka, A. Żechałko-Czajkowska, J. Biernat WIĘCEJ

Zmiany zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) podczas przechowywania konserw ze szprota w oleju

A. Ciemniak, A. Witczak WIĘCEJ

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz ich zależności w produktach mięsnych wędzonych

M. Ciecierska, M. Teodorska, K. Dasiewicz, M. Obiedziński WIĘCEJ

Wpływ pozostałości spinosadu na wartość odżywczą warzyw

K. Sikorska, A. Wędzisz WIĘCEJ

Stres oksydacyjny jako czynnik ryzyka kardio-diabetologicznego – fakty i mity

B. Grygiel-Górniak WIĘCEJ

Zawartość β-karotenu i witaminy C w wybranych produktach z marchwi

P. Domaradzki, A. Malik, W. Wójcik WIĘCEJ

Zawartość wybranych makro- i mikroelementów w różnych gatunkach grzybów wielkoowocnikowych z okolic województwa łódzkiego

A. Karmańska, A. Wędzisz WIĘCEJ

Ocena zawartości rozpuszczalnych szczawianów w herbatach zielonych i popularnych naparach ziołowych

B. Sperkowska, G. Bazylak WIĘCEJ

Rola wybranych składników pożywienia w profilaktyce niepłodności u kobiet

J. Przysławski, I. Górna, E. Florek, K. Szymanowski WIĘCEJ

Wpływ wybranych składników pożywienia na ryzyko rozwoju raka płuc – witaminy i prowitaminy

K. Zabłocka, J. Biernat WIĘCEJ

Ocena zanieczyszczenia metalami ciężkimi produktów roślinnych z terenów uprzemysłowionych Dolnego Śląska

D. Orzeł, M. Styczyńska, J. Biernat WIĘCEJ

Próba oceny zagrożenia zdrowia w oparciu o stężenia Pb i Cd w produktach zbożowych w różnych regionach woj. podlaskiego

J. Fiłon, J. Karczewski WIĘCEJ

Analiza ryb wędzonych dostępnych na rynku szczecińskim pod kątem zawartości dioksynopodobnych kontenerów PCB

A. Witczak, A. Ciemniak, W. Ciereszko WIĘCEJ

Badanie właściwości przeciwutleniających N-tert-butylo-α-fenylonitronu (PBN)

U. Skolimowska, J. Skolimowski, A. Wędzisz WIĘCEJ

Wpływ probiotycznego szczepu bakterii fermentacji mlekowej Lactobacillus acidophilus La-5 na jakość chleba żytniego

A. Ostasiewicz, D. Zaręba, A. Ceglińska WIĘCEJ

Ocena stanu odżywienia i podaży wybranych składników odżywczych w całodziennych racjach pokarmowych osób zatrudnionych w przemyśle ciężkim

M. Bronkowska, J. Biernat, M. Wojciechowska WIĘCEJ

Podnoszenie wartości żywieniowej wysokotłuszczowych produktów ciastkarskich

A. Żbikowska, M. Nieścierowicz WIĘCEJ

Ocena uzupełniania przedszkolnej racji pokarmowej przez rodziców u dzieci w wieku przedszkolnym

J. Sadowska, A. Krzymuska WIĘCEJ

Analiza czynników warunkujących spożycie likopenu w wybranej grupie młodzieży szkolnej

A. Wawrzyniak, J. Hamułka, M. Dąbek WIĘCEJ

Oznaczania pozostałości chloramfenikolu w moczu bydła z zastosowaniem polimerów z odwzorowaniem cząsteczkowym metodą LC-MS/MS .

L. Rodziewicz WIĘCEJ

Benzylopiperazyna i jej pochodne w dopalaczach

W. Anysz, R. Kuśmirek, M. Nosarzewska, A. Raczak, E. Rogowska, K. Srebrzyńska, D. Skrajnowska WIĘCEJ

Pierwiastki szkodliwe dla zdrowia w herbacie – ocena zagrożenia dla zdrowia

M. Wojciechowska-Mazurek, K. Starska, M. Mania, M. Rebeniak, K. Karłowski WIĘCEJ

Zawartość szczawianów w preparatach ziołowych o działaniu uspokajającym, odstresowującym i wspomagającym leczenie skutków stresu

B. Sperkowska, G. Bazylak WIĘCEJ

Oznaczanie witaminy C w sokach i suplementach diety z wykorzystaniem HPLC

A. Lebiedzińska, J. Czaja, M. Najmowicz, K. Petrykowska, P. Szefer WIĘCEJ

Ocena zawartości witaminy D w całodziennych racjach pokarmowych dorosłych Polaków

A. Lebiedzińska, M. Rypina, J. Czaja, K. Petrukowska, P. Szefer WIĘCEJ

Wrażliwość pałeczek Salmonella wyizolowanych z żywności z terenu Polski na wybrane chemioterapeutyki

L. Mąka, H. Ścieżyńska, A. Grochowska, K. Pawłowska, B. Windyga, K. Karłowski WIĘCEJ

Ocena narażenia na Cronobacter sakazaki w preparatach do początkowego żywienia niemowląt w Polsce

H. Ścieżyńska, K. Górecka, A. Grochowska, K. Pawłowska, B. Windyga, Ł. Mąka, K. Karłowski WIĘCEJ

Parametry antropometryczne a ryzyko stresu oksydacyjnego w grupie osób stosujących „optymalny” model żywienia

I. Bolesławska, J. Przysławski, M. Chuchracki, A. Szczepanik, J. Żwirska WIĘCEJ

Profil lipidowy oraz parametry stresu oksydacyjnego w grupie kobiet i mężczyzn stosujących „optymalny” model żywienia

I. Bolesławaka, J. Przysławski, A. Szczepanik, M. Chuchracki, J. Żwirska WIĘCEJ

Kadm, ołów, nikiel w całodobowych racjach pokarmowych z placówek zbiorowego żywienia

Z. Marzec, M. Łukasiewicz WIĘCEJ

Wpływ suplementacji preparatami witaminowo-mineralnymi na całkowite pobranie wapnia i magnezu w grupie studentów lubelskich uczelni

Z. Marzec, W. Koch, A. Marzec WIĘCEJ

Składniki regulacyjne racji pokarmowych młodzieży mieszkającej w internatach na terenie powiatu Sokólskiego

R. Szczerbiński, R. Markiewicz-Żukowska, J. Karczewski WIĘCEJ

Wpływ termooksydacyjnych zmian na proces trawienia in vitro oleju rzepakowego i frytury „Pan Max” w obecności resweratrolu i azotanów

G. Pokorska-Lis, A. Tokarz, K. Florczykiewicz WIĘCEJ

Dobór warunków chromatograficznych rozdzielania i oznaczania teobrominy w suplementach diety

M. Grembecka, M. Szpryngier, B. Zabielska, P. Szefer WIĘCEJ

Wpływ suplementacji diety CLA na profil kwasów tłuszczowych w surowicy krwi szczurów w warunkach procesu nowotworowego

A. Białek, A. Tokarz, W. Kazimierska, W. Bielecki WIĘCEJ

Niestabilność mikrosatelitarna jako marker w badaniach wpływu składników diety na powstawanie nowotworów

B. Bobrowska, A. Tokarz, M. Kamińska WIĘCEJ

Tłuszcze diety a zawartość HETE i HODE w mikrosomach wątrobowych szczurów

M. Jelińska, A. Tokarz, J. Brzóska WIĘCEJ

Wpływ procesów termooksydacyjnych i nowotworowych na zawartość wybranych pierwiastków w tkankach szczurów

D. Skrajnowska, A. Połeć, A. Tokarz WIĘCEJ

Dieta a zawartość kadmu i ołowiu w krwi pacjentów z chorobą Hashimoto

M.H. Borawska, K. Socha, M. Dziemianowicz, J. Soroczyńska WIĘCEJ

Stężenie magnezu w surowicy osób starszych z regionu Podlasia

R. Markiewicz-Żukowska WIĘCEJ

Ochronny wpływ N-acetylocysteiny na prooksydacyjne i proapoptotyczne działanie tiuramu w komórkach V79 chomika chińskiego

D. Kurpios-Piec, E. Grosicka-Maciąg, H. Czeczot, M. Szumiło, T. Grzela, I. Rahden-Staroń WIĘCEJ

Ocena wybranych produktów spożywczych w aspekcie możliwości ich stosowania w diecie bezglutaminowej. Cz. I. Zawartość glutenu (gliadyny) w wybranych produktach spożywczych

A. Wojtasik, W. Daniewski, H. Kunachowicz WIĘCEJ

Podaż wybranych witamin oraz składników w całodziennych racjach pokarmowych osób zatrudnionych w przemyśle ciężkim

M. Bronkowska, J. Biernat, M. Wojciechowska WIĘCEJ

Ocena częstości spożycia wybranych źródeł błonnika pokarmowego oraz ich związku z masą ciała studentów

J. Szczepańska, L. Wądołowska, M.A. Słowińska, E. Niedźwiecka, J. Biegańska WIĘCEJ

Charakterystyka jakości miodów wielokwiatowych z różnych regionów Polski

E. Majewska, J. Kowalska, A. Jeżewska WIĘCEJ

Miedź, mangan, cynk i żelazo w kwiatach, owocach, nasionach i korzeniach roślin leczniczych

A. Ulewicz-Magulska, M. Wesołowski WIĘCEJ

O bezpieczeństwie żywności ekologicznej

H. Gertig WIĘCEJ

Akrylamid – powstawanie, właściwości fizykochemiczne i biologiczne

D. Żyżelewicz, E. Nebesny, J. Oracz WIĘCEJ

Rola chromu w etiopatogenezie wybranych chorób

M. Krzysik, H. Grajeta WIĘCEJ

Kształtowanie się zawartości styrenu na stanowiskach pracy w stoczniach jachtowych oraz wpływ na zdrowie człowieka

M. Kluska, A. Fiszer, A. Marciniuk-Kluska, I. Chrząścik WIĘCEJ

Składniki wyrobów perfumeryjnych zawierających zielona herbatę analizowane techniką GC/MS

J. Borowiecka, W. Wesołowski WIĘCEJ

Porównanie sposobu żywienia wybranych grup dorosłych osób z Polski i Grecji w aspekcie diety śródziemnomorskiej. Badania własne.

M. Schlegel-Zawadzka, M. Darłak, J. Żwirska WIĘCEJ

Ocena wybranych produktów spożywczych w aspekcie możliwości ich stosowania w diecie bezglutenowej. Cz. II. Informacje podawane na etykietach produktów a możliwość właściwego wyboru.

A. Wojtasik, W. Daniewski, B. Ratkovska, H. Kunachowicz WIĘCEJ

Zależność zawartości furanu od składu przetworów dla niemowląt i małych dzieci.

M. Minorczyk, A. Starski, M. Jędra, K. Karłowski WIĘCEJ

Oszacowanie pobrania barwników syntetycznych przez wybraną grupę dzieci.

E. Sicińska, M. Żelazko, A. Brzozowska WIĘCEJ

Relacje pomiędzy zawartością cynku, miedzi, ołowiu i niklu w wodnych ekstraktach z mieszanek ziołowych.

B. Suchacz, M. Wesołowski WIĘCEJ

Zawartość wybranych pierwiastków w naparach kawy w zależności od sposobu ich sporządzania.

M. Długaszek, J. Połeć, M. Mularczyk-Oliwa WIĘCEJ

Właściwości zdrowotne wybranych gatunków herbat.

A. Stańczyk WIĘCEJ

Oznaczenie zawartości garbników wybranych składników mineralnych w zielonych herbatach.

A. Stańczyk, E. Rogala, A. Wędzisz WIĘCEJ

Zawartość garbników i polifenoli w winach.

C. Pieszko, E. Ogrodowczyk WIĘCEJ

Badania składu chemicznego makaronów instant.

A. Sobota, J. Łuczak WIĘCEJ

Oznaczanie zawartości azotu całkowitego w żywności – porównanie metody Kiejdahla i Dumasa.

A. Florkiewicz, E. Cieślik, A. Filipiak-Florkiewicz WIĘCEJ

Ocena zawartości ołowiu w suplementach diety.

K. Socha WIĘCEJ

System RASFF jako element strategii bezpieczeństwa żywności w zakresie mikotoksyn.

E. Ledzion, J. Postupolski, K. Rybińska, J. Kurpińska-Jaworska, M. Szczęsna, K. Karłowski WIĘCEJ

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych w ziarnie pszenicy i ryżu.

E. Głodek, J. Ślączka, M. Rudy, M. Gil WIĘCEJ

Badania pozostałości pestycydów chloroorganicznych w nektarynkach i brzoskwiniach na rynku podkarpackim w latach 2005 – 2008.

E. Głodek, J. Ślączka, M. Rudy, M. Gil WIĘCEJ

Wpływ kadmu i ołowiu oraz witaminy E i C na poziom wybranych wskaźników oksydacyjnych i biochemicznych u samców szczurów.

M. Jedlińska-Krakowska WIĘCEJ

Toksyczność dymu generowanego z fajki wodne.

P. Mach, W. Zielińska-Danch, M.Ł. Goniewicz, B. Koszowski, J. Czogała, A. Sobczak WIĘCEJ

Jakość usług gastronomicznych w opinii konsumentów

E. Cieślik, M. Stachura, K. Topolska WIĘCEJ

Analiza składników wyrobów perfumeryjnych z rodziny owocowej przeznaczonych dla kobiet techniką GC/MS.

J. Borowiecka, W. Wesołowski WIĘCEJ

Acute toxicity of new organic derivatives of germanium.

G. Oloś, O. Zhuk, V.G. Zinkovsky, I.I. Seifullina, E.E. Martsinko, A.G. Pesaroglo WIĘCEJ