PRZEGLĄD NUMERÓW / TABLE OF CONTENTS

Rok
Lista numerów

wersji pierwotnej

deklaracja WIĘCEJ

Contents 1

WIĘCEJ

Contents 2

WIĘCEJ

Produkty mleczarskie – najlepsze źródło CLA

M. Kowalska, G. Cichosz WIĘCEJ

Izomery trans w tłuszczach do smarowanie pieczywa

B. Paszczyk WIĘCEJ

Ocena wartości odżywczej i aktywności biologicznej wybranych olejów roślinnych dostępnych na rynku polskim w kontekście profilaktyki chorób dietozależnych

M. Dzięcioł, J. Przysławski WIĘCEJ

Ocena spożycia wybranych witamin i składników mineralnych wśród kobiet w wieku 40 – 73 lat w odniesieniu do ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

K.M. Terlikowska, B. Dobrzycka, A. Witkowska, M.E. Zujko WIĘCEJ

Wybrane makro- i mikroelementy w lubuskich miodach pszczelich

I. Sergiel, P. Pohl WIĘCEJ

Zawartość związków polifenolowych i aktywność przeciwutleniająca soków marchwiowych

P. Domaradzki, A. Malik, J. Zdyb WIĘCEJ

Zawartość związków biologicznie czynnych w naparach różnych gatunków herbat w zależności od czasu parzenia

E. Rusinek-Prystupa WIĘCEJ

Polskie butelkowane wody mineralne i lecznicze – charakterystyka i zastosowanie

A. Salomon, B. Regulska-Ilow WIĘCEJ

Prozdrowotne zmiany w składzie recepturowym zup w proszku a opinie konsumentów

G. Bortnowska WIĘCEJ

Analiza zawartości szczawianów w popularnych naparach herbat i kaw

M. Michalak-Majewska WIĘCEJ

Zawartość patuliny i 5-HMF w sokach owocowo-warzywnych z produkcji ekologicznej i komercyjnej

M. Polak-Śliwińska, Ł. Łamejko, M.S. Kubiak WIĘCEJ

Ocena poziomu zanieczyszczeń mikotoksynami wybranych produktów spożywczych z terenu województwa lubuskiego

K. Mruczyk, J. Jeszka WIĘCEJ

Ocena fitokumulacji ołowiu i cynku w roślinach leczniczych z terenów pozyskiwania surowców zielarskich w województwie dolnośląskim

D. Wiechuła, M. Doczekalska, A. Pis WIĘCEJ

Biotransformacja wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w środowisku

U. Guzik, K. Hupert-Kocurek, A. Mazur, D. Wojcieszyńska WIĘCEJ

Zaburzenia układu prooksydacyjno/antyoksydacyjnego komórek glejaka mózgu pod wpływem karboplatyny – in vitro

R. Polaniak, R.J. Bułdak, M. Latocha, E. Romuk, D. Karbowska, K. Ochocki, E. Birkner WIĘCEJ

Witamina D w świetle badań ostatnich lat

R. Olędzka WIĘCEJ

Interakcje pomiędzy składnikami suple¬mentów diety a wybranymi lekami stosowanymi w terapii chorób układu sercowo-naczynio¬wego

K. Zabłocka-Słowińska, K. Jawna, H. Grajeta, J. Biernat WIĘCEJ

Glikozydy stewiolowe – właściwości i zastosowanie w żywności

W. Kolanowski WIĘCEJ

Strippingowe metody elektroanalityczne w analizie specjacyjnej arsenu oraz antymonu w próbkach wody, żywności i leków

D. Jędryczko, P. Pohl, M. Wełna WIĘCEJ

β-glukan – wybrane korzyści zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na gospodarkę lipidową

P. Krupińska, M. Zegan WIĘCEJ

Stopień realizacji norm żywieniowych u kobiet o różnej wartości wskaźnika wagowo-wzrostowego

E. Głodek, M. Gil WIĘCEJ

Ocena wartości energetycznej i wybranych składników odżywczych obiadów przygotowywanych w koszalińskich przedszkolach

M. Dymkowska-Malesa, Z. Walczak, K. A. Skibniewska WIĘCEJ

Analiza wybranych zwyczajów żywieniowych studentów łódzkich uczelni

A. Szczodrowska, W. Krysiak WIĘCEJ

Ocena stosowania suplementów diety oraz stopnia wiedzy na temat suplementacji wśród licealistów z Dębicy

M. Gil, P. Ciszek, E. Głodek WIĘCEJ

Wartości odżywcze i prozdro¬wotne owoców pomidora gruntowego

M. Zalewska-Korona, E. Jabłońska-Ryś, M. Michalak-Majewska WIĘCEJ

Czekolada jako źródło szczawia¬nów rozpuszczalnych w diecie

E. Jabłońska-Ryś, M. Zalewska-Korona, M. Michalak-Majewska WIĘCEJ

Ocena antybiotykoodporności szczepów gronkowca złocistego (Staphylococ¬cus aureus) izolowanych z mięsa mielonego

I. Steinka, A. Janczy WIĘCEJ

Charakterystyka metod biologicznych, chemicznych i fi zycznych ograniczających obecność akrylamidu w żywności

K. Pyrzanowski, J. Michałowicz, D. Pingot, B. Bukowska WIĘCEJ

Rola kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w orga¬nizmie człowieka

E. Materac, Z. Marczyński, K. H. Bodek WIĘCEJ

Skład kwasów tłuszczowych i izomerów trans w margarynach twardych i miękkich

B. Paszczyk, J. Łuczyńska WIĘCEJ

deklaracja

wersji pierwotnej WIĘCEJ

Contents 1

WIĘCEJ

Contents 2

WIĘCEJ

Wpływ procesów kulinarnych na zawartość wybranych witamin w żywności. Cz. I. Witamina C i foliany

D. Różańska, B. Regulska-Ilow, R. Ilow WIĘCEJ

Wpływ procesów kulinarnych na zawartość wybranych witamin w żywności. Cz. II. Tiamina, rybofl awina, niacyna

D. Różańska, R. Ilow, B. Regulska-Ilow WIĘCEJ

Nowe oblicza starych znajomych – przeciwzapalne metabolity n-3 WNKT. Cz. II. Pochodne DHA

M. Jelińska, A. Tokarz WIĘCEJ

Funkcje i przemiany metaboliczne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w organizmie człowieka

W. Kolanowski WIĘCEJ

Zastosowanie kwasów tłuszczowych omega-3 w profilaktyce i terapii chorób

E. Materac, K. H. Bodek, Z. Marczyński WIĘCEJ

Wpływ skrobi opornej RS4 w dietach o zróżnicowanej zawartości białka na wybrane wskaźniki biochemiczne krwi szczurów

D. Orzeł, M. Bronkowska, M. Kapelko, J. Biernat WIĘCEJ

Wpływ skrobi opornej RS4 w dietach o zróżnicowanej zawartości białka na absorpcję pozorną żelaza u szczurów Wistar

D. Orzeł, M. Bronkowska, M. Styczyńska, A. Gryszkin, J. Biernat WIĘCEJ

Ocena wybranych parametrów hepatotoksycznego działania eteru oktabromodifenylowego po jednorazowym i wielokrotnym podaniu szczurom

E. Bruchajzer, B. Frydrych, J. A. Szymańska WIĘCEJ

Ocena profilu kwasów tłuszczowych w olejach tłoczonych na zimno w kontekście rekomendacji ich w żywieniu osób aktywnych fi życzenie

Z. Walczak, M. Starzycki WIĘCEJ

Makaron jako źródło i nośnik substancji o charakterze bioaktywnym

W. Obuchowski, M. Majcher, A. Makowska, P. Kołodziejczyk, A. Chalcarz, H. Paschke WIĘCEJ

Ocena wybranych cech jakościowych koncentratów obiadowych

B. Borkowska, M. Śmigielska WIĘCEJ

Jakość soków warzywnych w opinii konsumentów

B. Pyryt, P. Karpińska WIĘCEJ

Czynniki kształtujące cechy sensoryczne mięsa drobiowego

Ż. Zdanowska-Sąsiadek, M. Michalczuk, M. Marcinkowska-Lesiak, K. Damaziak WIĘCEJ

Stan odżywienia młodzieży w wieku 17 – 18 lat w aspekcie zagrożenia zespołem metabolicznym (ZM)

J. Wyka, E. Piotrowska, A. Broniecka, M. Bronkowska, D. Mazurek, J. Biernat WIĘCEJ

Styl życia i stan zdrowia kobiet

A. Broniecka, J. Wyka WIĘCEJ

Zachowania żywieniowe młodzieży rozpoczynającej naukę w uczelni wychowania fizycznego w roku 2009/2010

A. Nowak-Zaleska, R. Zaleski, B. Wilk WIĘCEJ

Ocena sposobu żywienia uczestników obozów wędrownych w górach

M. Filipek, E. Bartnikowska WIĘCEJ

Ocena zachowań żywieniowych wśród uczniów szkoły tańca SMU w Gdyni

W. Żyngiel, A. Platta, P. Palmowski WIĘCEJ

Metabolizm i właściwości antyoksydacyjne kumaryn

M. Malinowska, K. Bielawska WIĘCEJ

Analiza stosowania suplementów diety i świadomości zagrożeń wynikających z ich pobrania wśród studentów uniwersytetu rzeszowskiego

P. Ciszek, P. Duma WIĘCEJ

Wpływ skrobi opornej RS4 w dietach o zróżnicowanej zawartości białka na absorpcję pozorną wapnia u szczurów Wistar

D. Orzeł, M. Bronkowska, M. Styczyńska, A. Gryszkin, J. Biernat WIĘCEJ

Wpływ skrobi opornej RS4 w dietach o zróżnicowanej zawartości białka na absorpcję pozorną magnezu u szczurów Wistar

D. Orzeł, M. Bronkowska, M. Styczyńska, A. Gryszkin, J. Biernat WIĘCEJ

Analiza fi tochemiczna i właściwości przeciwutleniające soku z nagietka lekarskiego (Calendula offi cinalis L.)

A. Telesiński, A. Wieteska, M. Onyszko, M. Okińska, E. Niedźwiecki WIĘCEJ

Zawartość związków fenolowych w ekstraktach z próbek materiału roślinnego

C. Pieszko, A. Zaremba WIĘCEJ

Analiza wybranych parametrów jakościowych i zdrowotnych win wytrawnych

M. Bilek, M. Stawarczyk, A. Stępień, M. Pieniążek WIĘCEJ

Analiza zawartości kofeiny w naparach kakao z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografi i cieczowej

M. Bilek , K. Stawarczyk , A. Stępień WIĘCEJ

Preferencje i częstotliwość spożycia potraw z suchych nasion roślin strączkowych wśród wybranej grupy młodzieży

E. Malczyk, I. Kosmaty WIĘCEJ

Częstotliwość występowania chorób alergicznych wśród studentów

A. Filipiak-Florkiewicz, M. Ponikwia, K. Topolska, A. Florkiewicz, E. Cieślik WIĘCEJ

Gynostemma penthapyllum – chińska herbata

A. Karmańska WIĘCEJ

Ocena wybranych produktów śledziowych jako źródła niacyny w diecie

M. Majewski, A. Lebiedzińska WIĘCEJ

Wpływ obróbki kulinarnej na zawartość witaminy C w pędach szparaga lekarskiego Asparagus offi cinalis L.)

A. Siembida , E. Cieślik, M. Surma, L. Duda WIĘCEJ

Występowanie oraz wpływ kwasu foliowego na organizm ludzki

K. Sikorska-Zimny WIĘCEJ

Ocena ryzyka narażenia zdrowia konsumentów na pozostałości środków ochrony roślin w malinach

A. Matyaszek, E. Szpyrka, M. Podbielska, M. Słowik-Borowiec, A. Kurdziel, J. Rupar WIĘCEJ

Ocena wiedzy żywieniowej osób z cukrzycą typu 2 w świetle zaleceń dietetycznych

M. Bronkowska, K. Zatońska, D. Orzeł, J. Biernat WIĘCEJ

Badania właściwości kwasowo-zasadowych galanginy

C. Mielczarek, D. Kusztal WIĘCEJ