PRZEGLĄD NUMERÓW / TABLE OF CONTENTS

Rok
Lista numerów

Bromatologia 1/2007

WIĘCEJ

Rola chromu w życiu człowieka

L. Sobański, M. Sprzęczka-Niedolaz, G. Łebek WIĘCEJ

Ocena zwyczajów żywieniowych 50-letnich mieszkańców Wrocławia

R. Ilow, B. Regulska-Ilow, J. Biernat, A. Kowalisko WIĘCEJ

Jakościowa i ilościowa ocena żywienia studentów Uczelni Sportowej

E. Stefańska, L. Ostrowska, D. Czapska, J. Karczewski WIĘCEJ

Ocena narażenia niemowląt na pobieranie ołowiu i kadmu

A. Winiarska-Mieczan, G. Gil z pożywieniem WIĘCEJ

Oznaczanie zawartości żelaza, manganu, cynku, miedzi, kadmu i ołowiu w herbatkach ziołowych

E. Blicharska, R. Kocjan, A. Błażewicz WIĘCEJ

Niektóre metale i fosfor oraz ich współczynniki nagromadzania w koźlarzu czerwonym Leccinum rufum z terenu Wyżyny Lubelskiej

I. Kowalewska, L. Bielawski, J. Falandysz WIĘCEJ

Składniki mineralne i wartości współczynnika ich nagromadzania w owocnikach maślaka żółtego (Suillus grevillei) z Beskidu Zachodniego

K. Chudzyński, L. Bielawski, J. Falandysz WIĘCEJ

Badanie zmian zawartości litu, sodu, potasu, magnezu i wapnia w wodzie mineralnej siarczkowo-siarkowodorowej ze źródła "Wiesława" w Busku Zdroju w czasie jej przechowywania w butelkach

M. Jędrzejczak, I. Sowa, R. Kocjan WIĘCEJ

Rozdział natywnych fenolokwasów pszenicy metodą RP-HPLC-DAD

M. Karamać, A. Kosińska WIĘCEJ

Zawartość pierwiastków we włosach łonowych mężczyzn w wybranych stanach chorobowych

D. Wiechuła, J. Kwapuliński, K. Loska, H. Orczyk-Froncz, E. Szołtysik WIĘCEJ

Wpływ wybranych polifenoli na proces utleniania białek w wątrobach szczurów z nowotworami indukowanymi DMBA

A. Tokarz, B. Bobrowska, G. Grynkiewicz, M. Matysiak WIĘCEJ

Próba zastosowania wysokich ciśnień hydrostatycznych (UHP) do dekontaminacji mięsa zarażonego larwami włośnia (Trichinella spiralis)

I. Kłoczko, T. Chudoba WIĘCEJ

Metale szlachetne: srebro (Ag), złoto (Au) platyna (Pt) w biologii i medycynie

R. Żelazowska, K. Pasternak WIĘCEJ

Wchłanianie żelaza pokarmowego w świetle jego chemicznych właściwości

W. J. Baranowski WIĘCEJ

Szarłat (Amaranthus sp.) - możliwości wykorzystania w medycynie

P. Paśko, M. Bednarczyk WIĘCEJ

Molekularne mechanizmy przeciwnowotworowego działania czosnku; rola reaktywnych form tlenu

B. Dębski, J.A. Milner WIĘCEJ

Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 - znaczenie zdrowotne w obniżaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych

W. Kolanowski WIĘCEJ

Produkty z owoców żurawiny błotnej - zawartość związków fenolowych i właściwości przeciwutleniające

B. Mazur, E.J. Borowska WIĘCEJ

Skład chemiczny i aktywność celulolityczna szmaciaka gałęzistego Sparassiscrispa (Wulf.) Fr.

J.Florczak, M. Osiecka, A. Wędzisz WIĘCEJ

Niektóre składniki mineralne i ich współczynniki biokoncentracji w czubajce kani (Macrolepiotaprocera) z okolic Poniatowej w woj. lubelskim

J.Falandysz, M. Gucia, A. Mazur WIĘCEJ

Niektóre pierwiastki metaliczne i ich współczynniki biokoncentracji w borowiku szlachetnym (Boletusedulis) z Puszczy Świętokrzyskiej

J.Falandysz, A. Frankowska WIĘCEJ

Fortyfikowane produkty zbożowe źródłem witamin grupy B

A.Lebiedzińska, E. Cyman WIĘCEJ

Wpływ zróżnicowanej zamiany tłuszczu zmodyfikowaną skrobią ziemniaczaną na jakość wędlin drobno rozdrobnionych

E.Piotrowska, W. Dolata, B. Szczepaniak, J. Margol WIĘCEJ

Profil kwasów tłuszczowych w fosfolipidach osocza krwi młodych kobiet i mężczyzn poddanych suplementacji cynkiem

I.Bolesławska, I. Koźlicka, J. Walkowiak, M. Schlegel-Zawadzka, J. Przysławski WIĘCEJ

Wpływ kwasu salicylowego na równowagę pro-/antyoksydacyjną w warunkach wysokich stężeń glukozy w krwinkach czerwonych człowieka w badaniach in vitro

M. B. Gawlik, E. Twardowska, M. Trawa, M. Gawlik WIĘCEJ

Zawartość azotanów(V) i azotanów(III) w roślinach strączkowych

E. Malinowska, A. Gromkowska, P. Szefer WIĘCEJ

Ocena sposobu żywienia wybranych grup populacji dolnośląskiej - 50-latkowie

R. Ilow, B. Regulska-Ilow, J. Biernat, A. Kowalisko WIĘCEJ

Podstawowe składniki odżywcze racji pokarmowych młodzieży mieszkającej w internatach na terenie powiatu sokólskiego

R. Szczerbiński, J. Karczewski, A. Szpak, Z. Karczewska WIĘCEJ

Stopień wdrożenia zasad GHP, GMP oraz HACCP w stołówkach przedszkolnych i szkolnych województwa małopolskiego

E.Cieślik, P. Pokrzywa, K. Topolska WIĘCEJ

Zastosowanie chromatografii cieczowej - spektrometrii mas do oznaczania pozostałości metabolitów nitrofuranów w produktach pochodzenia zwierzęcego

L. Rodzewicz WIĘCEJ

Zawartość magnezu, fosforu, cynku i żelaza w różnych gatunkach pieczywa

M. Grembecka,A. Kusiuk, P. Szefer WIĘCEJ

Zawartość żelaza i magnezu w wybranych gatunkach miodów pszczelich

M. Grembecka, E. Hendożko, P. Szefer WIĘCEJ

Niektóre pierwiastki i ich współczynniki biokoncentracji w koźlarzu czerwonym Leccinum rufum z terenu Polski Północnej

I. Kowalewska, L. Bielawski, J. Falandysz WIĘCEJ

Badania nad składem mineralnym podgrzybka zajączka (Xerocomus ubtomentosus) (L.) Quelet

A. Chojnacka, J. Falandysz WIĘCEJ

Porównanie zawartości witaminy C w wybranych świeżych i fermentowanych sokach warzywnych

J. Pierzynowska, A. Prędka, M. Drywień, K. Ostrowska WIĘCEJ

Zawartość azotanów(III) i (V) w wybranych warzywach w rejonie lubelskim w latach 2001-2006 ... 345

P. Glibowski, M. Nastaj WIĘCEJ

Wpływ soli ethoxyquin - kwas salicylowy (EQ-S) na trwałość oleju wiesiołkowego ... 351

U. Skolimowska, J. Skolimowski, A. Wędzisz WIĘCEJ

Ocena jakościowa sposobu żywienia ludzi starszych zrzeszonych w wybranych warszawskich stowarzyszeniach społecznych. Cz. I.

A. Tokarz, A.Stawarska, M. Kolczewska WIĘCEJ

Próba oceny wartości odżywczej produktów spożywczych wytwarzanych w warunkach zbliżonych do okresu plemiennego wczesnego Średniowiecza (VIII - X w.)

E. Ambroziak, M. Krasowska, A. Połeć, K. Prusakowska, A. Truszkowska, M. Zając, A. Białek, H. Lis, A. Tokarz WIĘCEJ

Konsekwencje stosowania wysokotłuszczowych diet ketogenicznych

R. Nazarewicz WIĘCEJ

Chromatografia kolumnowa związków fenolowych słodkiego łubinu na żelu krzemionkowym

A. Rybarczyk, R. Amarowicz WIĘCEJ

Skład chlorobifenyli w preparacie chlorofen w oparciu o rozdział z użyciem fazy HT8-PCB

J. Falandysz, Y. Ishikawa, Y. Noma, N. Yamashita WIĘCEJ

Wpływ fluorku sodu i kofeiny na aktywność wybranych enzymów wątrobowych szczura

E. Grucka-Mamczar, E. Birkner, J. Zalejska-Fiolka, T. Jamróz-Szłapa WIĘCEJ

Toksyczność eteru dekarbomodifenylowego w warunkach ekspozycji jednorazowej szczurów

E. Bruchajzer, J.A. Szymańska WIĘCEJ

Rola oznaczania hormonów steroidowych w ślinie w nowoczesnej diagnostyce medycznej

E. Dziurkowska, P.K. Zarzycki WIĘCEJ

Wpływ płynnych składników diety na dostępność farmaceutyczną ibuprofenu

A. Redliński WIĘCEJ

Zawartość azotanów w mleku kobiet karmiących w powiązaniu z dietą i innymi czynnikami

G. Pokorska-Lis, A. Tokarz, J. Żytyńska-Daniluk, A. Bogucka, M. Daniluk, E. Koprowska WIĘCEJ